Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (22/2022) Przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Dom Development S.A. niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 28 czerwca 2022 roku strategii zrównoważonego rozwoju DOM 2030, definiującej cele Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. z obszaru ESG, tj. środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego do roku 2030.

Pełna treść Strategii ESG DOM 2030 znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM