Polityka i społeczeństwo

Portugalczyk Vasco Cordeiro nowym szefem Komitetu Regionów

Wybrano również prezydium Komitetu Regionów. W jego skład weszło czterech Polaków, marszałków województw: wielkopolskiego – Marek Woźniak, mazowieckiego – Adam Struzik, podkarpackiego – Władysław Ortyl oraz zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz. Główne zadania prezydium to ustalanie i monitorowanie wdrażania programu politycznego Komitetu Regionów oraz koordynowanie prac zgromadzenia plenarnego i komisji.

W wyniku porozumienia dwóch największych grup politycznych w Komitecie Regionów, który jest unijnym organem doradczym, przewodniczący zmienił się w połowie pięcioletniego mandatu. Będący socjalistą Cordeiro zastąpił na tym stanowisku chadeka Apostolosa Cicikostasa, gubernatora greckiego regionu Macedonia Środkowa.

W pierwszym po wyborach przemówieniu Cordeiro zadeklarował, że pokieruje zgromadzeniem samorządowców, skupiając się na wzmacnianiu demokracji, obronie polityki spójności, osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększaniu wsparcia regionalnego dla Ukrainy.

„Dzisiaj czasy są bardzo wymagające, w takich czasach wszystkie instytucje i rządy przechodzą swoisty test, ale są to także czasy bardzo interesujące. Powiedziałbym, że także w polityce – w najszerszym i najszlachetniejszym sensie tego słowa – to jest właściwy czas. Przed nami są trudności, zmiany i przekształcenia, które powinniśmy i musimy przeprowadzić, a dotyczą one skali globalnej” – podkreślił Cordeiro.

W tym kontekście wymienił kryzys klimatyczny, transformację sektora energetycznego oraz wojnę na Ukrainie.

Cordeiro jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów od 2013 r., od lutego 2020 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej instytucji. Jest jedynym przewodniczącym instytucji Unii Europejskiej, który pochodzi z jednego z tzw. najbardziej oddalonych regionów UE. Są to wyspy i archipelagi w basenie Morza Karaibskiego, na zachodnim Atlantyku i na Oceanie Indyjskim, jak również terytorium położone w lasach amazońskich (Gujana Francuska).

Przewodniczący Komitetu Regionów jest reprezentantem tej instytucji na zewnątrz oraz na bieżąco kieruje jej pracą: zwołuje posiedzenia plenarne, zatwierdza ich agendy, a także koordynuje przygotowywanie opinii, o które występuje Komisja Europejska podczas prac legislacyjnych. Jest to funkcja społeczna; przewodniczący KR nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Komitet Regionów składa się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii samorządowców w procesie tworzenia prawa unijnego. Komitet liczy 329 członków, w tym 21 z Polski.

Z Brukseli Mateusz Kicka (PAP)

kic/ mal/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM