Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (20/2022) Informacja o zawarciu umowy z Gminą Kąty Wrocławskie na rewitalizację Rynku

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11.07.2022 r. otrzymała umowę zawartą z Gminą Kąty Wrocławskie w imieniu konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM S.A. (Lider konsorcjum) oraz Mabud s.c. Mariusz Chojecki, Andrzej Atras z/s we Wrocławiu (Partner konsorcjum) (data umowy: 08.07.2022 r.).

Przedmiotem umowy jest „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”.

Za wykonanie przedmiotu umowy konsorcjum otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 21.197.337,04 PLN.

Zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nastąpi w terminie 17. miesięcy od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 72 miesiące.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

ELEKROTIM S.A. posiada zdywersyfikowaną ofertę produktową. Oprócz podstawowej działalności. jaką są instalacji i sieci elektryczne, Spółka wykonuje prace z zakresu infrastruktury drogowej. W ramach realizacji niniejszej umowy ELEKTROTIM S.A. wykona roboty elektryczne, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury oraz skatepark i place zabaw.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A. oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM