Nauka i technologie

Burmistrz czeskiej Pragi: miasta potrzebują bezpośredniego finansowania UE

Według czeskiego polityka, „Praga wysyła jasny sygnał do UE”.

„Miasta są absolutnie niezbędne do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i potrzebują bezpośredniego finansowania UE. Plan Klimatyczny dla Pragi to szczegółowa i ambitna mapa drogowa redukcji emisji CO2 w mieście do 2030 roku. Zrównoważona mobilność jest jednym z podstawowych filarów planu” – podkreślił Hrib.

Burmistrz Pragi był gospodarzem dwudniowego wydarzenia zorganizowanego w ramach posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów. Spotkanie, które zgromadziło w Pradze lokalnych i regionalnych liderów z całej UE na początku czeskiej prezydencji w Radzie UE, poświęcone było m.in. finansowaniu dekarbonizacji transportu publicznego poprzez politykę spójności i inne instrumenty UE.

Burmistrz miasta Kluż-Napoka w północno-zachodniej Rumunii Emil Boc podkreślał, że mobilność bezemisyjna w miastach jest absolutnie najważniejsza, jeśli chcemy osiągnąć nasz cel, jakim jest kontynent neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

„Transport odpowiada za prawie jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE i jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w miastach. W związku z tym należy usunąć wszystkie polityczne, prawne i techniczne przeszkody, które uniemożliwiają polityce spójności finansowanie zielonej mobilności w naszych miastach i na obszarach wiejskich” – podkreślił samorządowiec.

„Usprawnienie transportu publicznego i aktywnej mobilności, przy jednoczesnym ograniczeniu korzystania z indywidualnych samochodów, jest to jedyny sposób, aby odnieść sukces we wdrażaniu sprawiedliwej transformacji ekologicznej dla wszystkich” – dodał Boc.

Europejskie miasta intensywnie inwestują w zrównoważoną mobilność, aby złagodzić wpływ transportu na klimat, poprawić jakość życia obywateli, zmniejszyć zużycie paliw kopalnych i zwiększyć odporność energetyczną. Dzięki polityce spójności UE kraje europejskie zobowiązały się wydać w ciągu ostatniej dekady ponad 18 mld euro na promowanie czystego transportu miejskiego, finansując setki projektów w terenie. Oczekuje się, że kwota ta wzrośnie do 2030 r. i zostanie uzupełniona środkami z unijnego planu naprawy pandemicznej Next Generation EU (Funduszu Odbudowy).

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM