Biznes i finanse

BEST SA (34/2022) Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę Kapitałową BEST S.A., wprowadzonej raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r., zmienionej raportem bieżącym numer 69/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. oraz raportem bieżącym numer 15/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. (Polityki), BEST S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartościach w zakresie portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2022 roku oraz samym drugim kwartale 2022 roku wraz z danymi porównawczymi.

Tabelę z informacjami w zakresie portfeli wierzytelności Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Emitent informuje, że pełna i ostateczna informacja nt. wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej BEST S.A. osiągniętych w pierwszym półroczu 2022 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie za pierwsze półrocze 2022 roku, którego publikacja zaplanowana jest na 6 września 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM