Biznes i finanse

COMP SA (27/2022) Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza na posiedzeniu powołała następujące osoby w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki:

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Comp SA:

Pan Jerzy Bartosiewicz, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;

Pan Grzegorz Należyty;

Pan Ryszard Trepczyński.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, które stanowiły załączniki do raportu bieżącego 24/2022 z dn. 30 czerwca 2022 roku.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenia o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Komitet Strategii Rady Nadzorczej Comp SA:

Pan Grzegorz Należyty, Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej Spółki;

Pan Julian Kutrzeba;

Pan Piotr Nowjalis.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Comp SA:

Pan Piotr Nowjalis, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki;

Pan Jerzy Bartosiewicz;

Pan Grzegorz Należyty.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM