Biznes i finanse

TAURON PE SA (29/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 13 lipca 2022 r.

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 13 lipca 2022 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:

– Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 51,44% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175.254.939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,11% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

– Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 98.630.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,63% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

– Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, któremu przysługiwało 78.950.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,71% w liczbie głosów uczestniczących w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 4,50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Równocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Spółki, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lipca 2022 r. więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM