Biznes i finanse

SOHO DEVELOPMENT SA (17/2022) Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2022 – 30.09.2023 r.

Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) podaje terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2022 – 30.09.2023 r. (dalej „Rok Obrotowy”):

1. jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 30 stycznia 2023 r.

2. jednostkowy raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 1 marca 2023 r.

3. jednostkowy raport za I półrocze Roku Obrotowego – 30 czerwca 2023 r.

4. jednostkowy raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 29 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z §79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywać raportów kwartalnych za II oraz IV kwartał roku obrotowego.

Ze względu na znaczące uproszczenie grupy kapitałowej Emitenta i związany z tym brak istotnych jednostek podlegających kontroli, począwszy od 1 października 2022 r., Emitent nie będzie sporządzał skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM