Biznes i finanse

MANGATA HOLDING SA (18/2022) Korekta tytułu raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 2.12.2022

Działając na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że dokonuje korekty oczywistej omyłki w raporcie bieżącym nr 18/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. w ten sposób, że koryguje tytuł raportu z:

„Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.”

na:

„Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM