Biznes i finanse

MANGATA HOLDING SA (18/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A., zwołanego na dzień 29 grudnia 2022 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które mają być przedmiotem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM