Polityka i społeczeństwo

MS: Sejm przyjął reformę kurateli sądowej przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Sejm przyjął 1 grudnia br. nowelizację ustawy o kuratorach sądowych, przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Reforma oznacza wzmocnienie ochrony prawnej kuratorów, a także m.in. przyznanie im kolejnych ryczałtów i dodatków. Przepisy pozwolą zwiększyć skuteczność pracy kuratorów.

– Kuratorzy dostarczają sądowi ważnych informacji o swoich podopiecznych, pozwalając podjąć odpowiednie decyzje oraz przywracają człowieka społeczeństwu. Ponad 20 lat funkcjonowania dotychczasowej ustawy pokazało, że jest ona skutecznym narzędziem realizacji polityki państwa. Temu służy przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych – podkreślał minister Michał Woś, który nadzorował pracę nad projektem.

Dzięki nowelizacji przepisów kuratorzy będą mieć zapewniony dostęp do pomocy psychologicznej. Będą również mogli ubiegać się o ryczałt na pokrycie kosztów ponadprzeciętnego używania samochodu do celów służbowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i karnych. Ustawa przewiduje też stały miesięczny ryczałt dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich zamiast fakultatywnego dodatku specjalnego.

Wysokość ryczałtu dla kuratora sądowego za przeprowadzenie niektórych wywiadów środowiskowych została zwiększona o 100 proc.

Ujednolicone i uregulowane zostaną też zasady naboru do służby kuratorskiej, odbywania aplikacji, kuratorskiej i przeprowadzenia egzaminu kuratorskiego, a prezesi sądów zostaną zobowiązani do zapewnienia środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych kuratorów. Takich rozwiązań dotychczas nie było.

Prezes sądu okręgowego będzie składać aplikantowi kuratorskiemu zaraz po zdanym egzaminie propozycję pracy na stanowisku kuratora zawodowego. Kuratora okręgowego ma natomiast powoływać Minister Sprawiedliwości.

Będzie możliwość tworzenia zespołów kuratorskich poza siedzibą sądu. W toku prac nad ustawą skrócony został także z pięciu lat do roku czas na utworzenie sekretariatów kuratorów okręgowych oraz sekretariatów zespołów kuratorskiej służby sądowej, tam gdzie jeszcze ich nie ma. Wprowadzono też zmiany przebiegu postępowania dyscyplinarnego kuratorów zawodowych.

Nowe przepisy umożliwiają lepsze wykorzystanie kadry kuratorskiej poprzez uelastycznienie zasad przenoszenia i delegowania kuratorów między zespołami i sądami.

Nowelizacja wprowadza tytuł honorowy – dyplomowanego kuratora specjalisty.25 czerwca ma ponadto zostać ustanowiony świętem kuratorskiej służby sądowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

mm/ kom/ godl/


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM