Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (46/2022) Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu VII Opcji Menedżerskich

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z Programem VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (o przedmiotowym Programie VII Spółka informowała w raportach bieżących: nr 30/2022 z 25 lipca 2022 r., nr 32/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., nr 35/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., nr 39/2022 z 4 października 2022 r.), Spółka otrzymała w dniu 8 grudnia 2022 r. od Pana Leszka Stankiewicza zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa zapisu na 50.000 akcji Spółki, po cenie emisyjnej 50 zł za każdą akcję,

Wobec powyższego, Zarząd planuje rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM