Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (30/2022) Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii C1 Emitenta

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2022, informuje że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczeniem z dnia 12 grudnia 2022 r. postanowił dokonać z dniem 14 grudnia 2022 r. asymilacji 1.028.648 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Emitenta („Akcje”) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: „PLMCIMG00286” z akcjami Emitenta zarejestrowanymi pod kodem „PLMCIMG00012”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM