Biznes i finanse

MFO SA (45/2022) Otrzymanie decyzji ŁSSE o uzyskaniu wsparcia nowej inwestycji

Zarząd spółki MFO S.A. (Przedsiębiorca) informuje, że otrzymał od Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej w imieniu Ministra właściwego do spraw gospodarki decyzję o udzieleniu wsparcia w zakresie nowej inwestycji („nowa inwestycja”).

W ramach nowej inwestycji Przedsiębiorca planuje utworzenie nowego zakładu produkcyjnego. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach w Sochaczewie, gmina Sochaczew, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, obręb Sochaczew Boryszew.

Zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji o Wsparciu koszty kwalifikowane nowej inwestycji wyniosą 97.000.000,00 zł.

Ze względu na wielkość Przedsiębiorcy i lokalizację nowej Inwestycji maksymalna intensywność pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy wynosi 40%, zatem maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługującej Przedsiębiorcy wyniesie 38.800.000,00 zł.

Decyzja wydana jest na czas określony 12 lat.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM