Nauka i technologie

Powiat Pilski: Regionalny konwent na temat mediacji w szkole

Należy zaznaczyć, że mediacje w szkole to działania, które Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje od 2016 roku razem z Samorządem Wielkopolskich Radców Prawnych, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty i Prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu. Efekty tego porozumienia widoczne są już w wielu wielkopolskich szkołach, w których ta metoda jest coraz bardziej popularyzowana.

W konwencie regionalnym w Pile wzięli udział przedstawiciele środowisk najbardziej zainteresowani efektywną komunikacją z dziećmi i młodzieżą i poprawą z nimi relacji: przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciele rad rodziców oraz samorządów uczniowskich. Prelegentami byli specjaliści w tej dziedzinie, którzy na co dzień w swojej pracy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą i zajmują się mediacjami. 

Symulację sztuki mediacji przedstawiła Jolanta Kucharzak – główny specjalista ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Wielkopolskiego, Ekspert Zespołu Rzecznika Praw Dziecka ds. standardów mediacji rówieśniczej, szkolnej i oświatowej. Spotkanie miało fachowy charakter, tak aby słuchacze wynieśli z niego jak najwięcej profesjonalnej wiedzy.

– Największym dobrem i wartością mediacji jest umiejętność efektywnej rozmowy. Dzięki mediacji możliwe jest rozwiązywanie trudnych sytuacji wynikających z napięć i konfliktów w szkole. Dobra komunikacja przydaje się w różnych sferach życia, zarówno tych osobistych, społecznych, jak i przyszłych zawodowych – wyjaśnia Jolanta Kucharzak.

– Zdecydowaliśmy się na współorganizację tego konwentu, bo temat efektywnej komunikacji z dziećmi i młodzieżą jest obecnie niezwykle ważny. Pandemia w tym zakresie uczyniła duże szkody, zwłaszcza młodym ludziom, którzy zostali od siebie nagle odizolowani, a ich komunikacja przeniosła się do sieci  internetowej. Minione wydarzenie było bardzo udane, już padły deklaracje, że odbędzie się kolejne – mówi Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile.

Ze spotkania wynika jeden najważniejszy wniosek: mediacja wzbogaca stosowane metody wychowawcze, sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami placówek. Mediacja może stać się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, dlatego tak ważne jest posiadanie umiejętności w tym zakresie.  


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM