Biznes i finanse

RESBUD SE (4/2023) Zawarcie umów z nowym audytorem – Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o.

Zarząd Resbud SE („Emitent”) informuje, że w dniu 7 lutego 2023 roku Spółka zawarła z Firmą Audytorską INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852) („Audytor”) umowy dotyczące przeprowadzenia badań jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022 oraz 2023.

Nowy audytor został wybrany na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1/01/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku, podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust.4 Ustawy o rachunkowości. Audytor jest podmiotem wpisanym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 529.

Wybór nowego audytora to efekt rozwiązania umowy z poprzednią firmą badającą sprawozdania finansowe RESBUD SE – KPMG Baltics OÜ. O przyczynach rozwiązania umowy z dotychczasowym audytorem Emitent informował w raporcie bieżącym numer 29/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM