Nauka i technologie

Prof. Kleiber: katedry UNESCO dzielą się wiedzą

Dziesięć katedr UNESCO w Polsce

Polscy naukowcy realizują programy UNESCO we współpracy ze środowiskiem akademickim z całego świata od 1992 r. – w ramach sieci UNITWIN i katedr UNESCO. Każda z katedr działających przy polskich uczelniach jest kierowana przez Polaka – międzynarodowego eksperta w danej dyscyplinie. Szefowie katedr kierują realizowanymi projektami, uzyskują pomoc w budowaniu płaszczyzny współpracy świata akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, możliwość tworzenia think-tanków rozwiązujących problemy w ramach realizacji priorytetów UNESCO.

„Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) jest kojarzona głównie z działalnością, która ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego. Jednak wiodące obszary jej działalności to również edukacja (rozumiana szerzej jako wychowanie) i nauka” – powiedział PAP prof. Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Wśród priorytetów UNESCO profesor wymienił budowę globalnej kultury pokoju na świecie, czyli działania na rzecz pokojowego współistnienia, eliminowanie biedy, dbałość o trwały rozwój, prowadzenie dialogu międzykulturowego. Jego zdaniem środkiem do osiągnięcia tego celu jest właśnie edukacja i badania naukowe m.in. w obszarze kultury, które dają informacje niezbędne do komunikacji społecznej – popularyzacji nauki.

Więcej na: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95025%2Cprof-kleiber-katedry-unesco-dziela-sie-wiedza.html

Źródło informacji: Nauka w Polsce


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM