Biznes i finanse

, Wiedza „Uzyskanie Przewagi Konkurencyjnej poprzez Innowacje w Gospodarce do 2030

Zielona transformacja cyfrowa – wyzwania i możliwości

Zielona transformacja cyfrowa to proces, który pozwala nam nie tylko zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, ale też przekształcić naszą gospodarkę w bardziej cyfrową i zrównoważoną. Wymaga on wielu wysiłków i współpracy na wszystkich szczeblach, począwszy od rządu, przez sektor prywatny i instytucje, aż po społeczeństwo.

Podczas Forum Gospodarczego TIME, eksperci i przedstawiciele rządu dyskutować będą o wyzwaniach związanych z wprowadzeniem zielonej transformacji cyfrowej w Polsce. Omówione zostaną m.in.:

 • Reforma rozproszonego rynku energii w Polsce
 • Budowa europejskiej autonomii cyfrowej w przemyśle i usługach
 • Strategia cyfrowego rozwoju gospodarczego do 2050 roku

W trakcie obrad, uczestnicy Forum podejmą dyskusję nad najlepszymi sposobami wykorzystania nowych technologii, aby przyspieszyć proces transformacji i zagwarantować, że wszyscy będą korzystali z niewyobrażalnych korzyści zrównoważonego rozwoju.

Pomimo wyzwań i trudności, które pojawiają się podczas transformacji, Forum Gospodarcze TIME w 15. edycji stanie się platformą wymiany myśli, które pozwolą zdefiniować i zrealizować zieloną transformację cyfrową w CEE. Będzie to szansa na stworzenie paktu politycznego ponad podziałami, który pozwoli na wprowadzenie w życie strategii cyfrowego rozwoju gospodarczego do 2050 roku, uwzględniającej wszystkie aspekty zielonej transformacji cyfrowej.

Dzięki dyskusjom na Forum Gospodarczym TIME, wypracowane zostaną nowe możliwości dla bardziej efektywnego i zrównoważonego rozwoju cyfrowego w Polsce i całej Europie. To wydarzenie stanie się inspiracją do dalszych działań na rzecz transformacji i wprowadzenia nowych technologii w przemyśle i usługach.

Od sektorowych strategii do mechanizmów synergii międzysektorowej

Głównym celem polityki gospodarczej jest wzrost konkurencyjności branży lub obszaru gospodarczego, którego dotyczy. Narzędziem jej realizacji są stosowne strategie. Strategie sektorowe powinny stanowić wsparcie dla przedsiębiorców danego sektora, umożliwiając zwiększenie efektywności i tempa wdrażanych innowacji i powiązanych z nimi inwestycji. Przyspieszająca transformacja technologiczna ma charakter horyzontalny, więc o konkurencyjności sektora w coraz większym stopniu decyduje nie tylko jakość strategii sektorowych, ale również ich wewnętrzna i zewnętrzna spójność, czyli zdolność do wyzwalania mechanizmów synergii międzysektorowej w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Strategie opisujące politykę gospodarczą powinny być dla przedsiębiorców informacją o kierunkach rozwoju całej gospodarki i inspiracją do podnoszenia innowacyjności każdej organizacji. Dla wszystkich organów państwa i przedsiębiorców powinny stanowić źródło informacji na temat planowanych zmian w otoczeniu prawno-finansowym, sprzyjających materializacji spodziewanych efektów inwestycyjnych.

 • Monitorowanie i analiza wpływu strategii sektorowych na konkurencyjność sektora
 • Analiza współzależności międzysektorowych w kontekście synergii
 • Kierunki innowacji gospodarczych wraz z oceną ich wpływu na wzrost konkurencyjności
 • Formułowanie i wdrażanie strategii innowacji sektorowych
 • Zarządzanie wpływem otoczenia na politykę gospodarczą

Na Forum Gospodarczym TIME zostaną przedstawione aktualne problemy związane z planowaniem i wdrażaniem strategii sektorowych, a także wpływem otoczenia na politykę gospodarczą. Uczestnicy będą mieli szansę zdobyć wiedzę na temat skutecznych narzędzi do oceny efektywności strategii sektorowych i promocji synergii międzysektorowej. Ponadto Forum Gospodarcze TIME będzie okazją do wymiany poglądów na aktualne problemy z obszaru gospodarki i wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania polityką gospodarczą.

Na koniec chcę dodać, że Forum Gospodarcze TIME to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami i metodami zarządzania polityką gospodarczą. Uczestnicy będą mieli szansę wymienić się wiedzą na temat skutecznych strategii sektorowych i wzmocnienia synergii międzysektorowych. Zdobędą również praktyczne umiejętności do przeprowadzania oceny efektywności strategii gospodarczych i promowania innowacji.

Gospodarka 2030

Gospodarka 2030 jest bardzo ważnym tematem, który wymaga szerokiego spojrzenia na strategie cyfryzacji, regulacje i inwestycje. Warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:

 • Strategia cyfryzacji gospodarki: Jakie są zasady tworzenia i realizacji strategii cyfryzacji gospodarki? Jak skutecznie wspierać rozwój rynku UE?
 • Telekomunikacja: Jakie są inwestycje w telekomunikację i jaki wpływ ma regulacja na rozwój gospodarczy? Jakie strategie można wykorzystać w zakresie usług hurtowych FTTH?
 • Finanse: Jakie są możliwości cyfrowej transformacji sektora finansowego? Jak sektor finansowy może wspierać gospodarkę w jej wyzwaniach?
 • Energetyka: Jakie jest optymalne scenariusze cyfryzacji energetyki i jakie są wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa?
 • Media: Jakie są zmiany w branży medialnej, w obliczu wyzwań i szans geopolitycznych, gospodarczych i regulacyjnych?

Aby móc w pełni zrozumieć te kwestie, zaprosiliśmy szereg ekspertów, którzy zaprezentują swoje opinie w temacie Gospodarka 2030. Wśród nich są między innymi: Premier Mateusz Morawiecki, Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, czy Tomasz Chróstny – prezes UOKiK.

Gospodarka 2030 to bardzo ważny temat, który wymaga szerokiego spojrzenia na strategie cyfryzacji, regulacje i inwestycje. Wraz z rozwojem technologii i cyfryzacji, szereg nowych wyzwań i szans pojawia się na rynku. Dlatego ważne jest, aby wszyscy uczestnicy dyskusji mieli możliwość wymiany opinii i wzajemnego uczenia się. Dyskusja ta będzie doskonałą okazją, aby odkryć nowe pomysły i narzędzia, które mogą być wykorzystane do lepszego zarządzania gospodarką w perspektywie 2030 roku.

FGTIME 2021 – Forum Gospodarcze Technologii i Innowacji w Polsce

FGTIME 2021 to wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi przedstawicieli branży nowych technologii, innowacji i gospodarki cyfrowej w jednym miejscu. Forum ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska i współpracę w zakresie wyzwań, jakie stoją przed polskim społeczeństwem w najbliższej przyszłości. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wziąć udział w dyskusjach na temat technologii i innowacji, wymianie doświadczeń i pomysłów oraz wymianie wiedzy między przedstawicielami różnych branż.

FGTIME 2021 to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i nawiązania współpracy między przedstawicielami różnych środowisk. Forum będzie również okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania najnowszych trendów i rozwiązań z zakresu technologii i innowacji.

Organizatorzy FGTIME 2021

 • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • Związek Cyfrowa Polska
 • Fundacja Digital Poland
 • Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
 • Konfederacja Lewiatan
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
 • Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI
 • Związek Banków Polskich

FGTIME 2021 to wyjątkowa okazja do zapoznania się z aktualnymi trendami i rozwiązaniami związanymi z technologią i innowacjami oraz do nawiązania współpracy między przedstawicielami różnych branż. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś, aby móc wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu.

Program FGTIME

Rejestracja na Forum Gospodarcze Technologii i Innowacji jest bezpłatna i możliwa tutaj.

Kontakt z organizatorem:

 • Krzysztof Węglarz
 • Tel. 504 278 770
 • E-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl

Źródłem wszystkich informacji jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Zapraszamy do uczestnictwa w Forum Gospodarcze Technologii i Innowacji!


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM