Polityka i społeczeństwo

pracy „Ukrainki w Polsce – droga do pełnego uczestnictwa na rynku pracy

Jakie są bariery?

 • brak dostępu do internetu
 • brak wiedzy na temat Polskiego prawa
 • nieznajomość procedur
 • brak dostępu do nowoczesnych technologii
 • brak doświadczenia związanego z zakupami i konsumpcją

Aby temu zaradzić, autorzy raportu proponują kampanię informacyjno-edukacyjną, która przygotowałaby Ukrainki do stania się świadomymi uczestniczkami polskiego rynku. Uważam, że kampania taka ma szansę zmienić sytuację i pomóc Ukraińcom w poruszaniu się po polskim rynku. Niezbędne jest wsparcie od odpowiednich instytucji, które będą w stanie zapewnić Ukraińcom dostęp do niezbędnych informacji oraz edukacji.

Podsumowanie

Raport wyraźnie pokazuje, że ukraińskie kobiety mają znaczące problemy z zrozumieniem i skorzystaniem z praw konsumenta dostępnych na polskim rynku. Na liście barier, które trzeba pokonać, są:

 • ogólna niewiedza na temat praw konsumenta
 • brak informacji na temat jak skorzystać z reklamacji
 • brak wiedzy na temat zakupów przez Internet
 • brak znajomości instytucji konsumenckich

Aby poprawić sytuację i zapewnić ukraińskim kobietom bardziej świadome zakupy, niezbędna jest edukacja w zakresie znajomości przepisów prawa konsumenckiego. Wszystko to może przyczynić się do poprawy jakości życia ukraińskich kobiet, ale także wpłynąć pozytywnie na polską gospodarkę.

Kampania edukacyjna

Kampania informacyjno-edukacyjna Federacji Konsumentów dotyczyć będzie praw konsumenckich, kredytów i pożyczek, rynku pracy i bezpieczeństwa transakcji internetowych. Przygotowane spoty edukacyjne odbędą się w ukraińskim języku, zgodnie z założeniami badania. Zawierać będą one podstawowe informacje dotyczące praw konsumenckich oraz konsekwencji braku ich znajomości.

Kampania składa się z pięciu spotów edukacyjnych obejmujących następujące tematy:

 • prawa konsumenckie;
 • kredyty i pożyczki;
 • rynek pracy;
 • bezpieczeństwo transakcji internetowych;
 • oraz dodatkowe, skierowane do kobiet, informacje dotyczące prawa pracy.

Każdy z pięciu spotów pokazuje różne aspekty życia kobiet z Ukrainy na polskim rynku, zachęca do zapoznania się z podstawowymi zasadami rynku, jak i zasadami zachowania w sytuacjach, w których mogą one zostać narażone na nieuczciwe praktyki.

Ponadto kampania ma na celu edukację i wyposażenie uchodźczyń w narzędzia pozwalające im na samodzielne dochodzenie swoich praw. Wszyscy chętni mogą bezpłatnie pobrać spoty edukacyjne na stronie Federacji Konsumentów oraz zachęcić inne osoby do ich wykorzystania.

Dzięki kampanii informacyjnej uchodźczynie z Ukrainy będą miały możliwość uzyskania potrzebnych informacji i wiedzy w zakresie praw konsumenckich, co pozwoli im zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę na polskim rynku.

Kampania jest jednym z wielu działań Federacji Konsumentów, mających na celu wspieranie osób narażonych na sytuacje wykluczenia społecznego i nieuczciwe praktyki konsumenckie.

Będąc na polskim rynku, uchodźczynie z Ukrainy mają prawo do tego samego poziomu ochrony, co wszyscy inni konsumenci, dlatego warto wykorzystać możliwości, jakie dają im kampanie informacyjno-edukacyjne i dać im szansę na lepsze zrozumienie otaczającego ich środowiska.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM