Biznes i finanse

Budując bezpieczeństwo gazowe na polsko-ukraińskiej platformie

Uzgodnienia i nowe projekty

W ramach podpisanego porozumienia GAZ-SYSTEM S.A. i GTSOU będą współpracować w wielu obszarach, m.in. w zakresie wymiany informacji technicznych, danych dotyczących przepływów gazu i zarządzania zapasami. Kolejnym istotnym elementem będzie współpraca w zakresie stosowania nowych technologii, w tym wykorzystania wodoru, biometanu i innych gazów ziemnych „zielonych” jako źródeł energii.

Ułatwienia dla klientów

Współpraca obu spółek przyczyni się do poprawy jakości usług dla klientów, w tym dostawców i odbiorców gazu, a także do zwiększenia konkurencyjności rynków polskiego i ukraińskiego. Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem, GAZ-SYSTEM S.A. i GTSOU będą współpracować w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wdrażania kodeksu etycznego i przyjaznych dla środowiska technologii.

Dzięki podpisanemu porozumieniu, Polska i Ukraina będą współpracować, aby wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, w tym innowacje, w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju obu krajów:

 • uruchomienie połączeń technicznych, które umożliwią synchronizację systemów gazowych Polski i Ukrainy;
 • rozbudowa infrastruktury gazowej w obu krajach;
 • umożliwienie europejskim dostawcom gazu udziału w rynku gazu ziemnego Ukrainy;
 • inwestycje w zielone technologie;
 • rozwój współpracy w zakresie wymiany informacji technicznych.

Porozumienie zapewni także zwiększenie przepustowości istniejących gazociągów, co pozwoli na wykorzystanie ich mocy przesyłowych do przesyłu gazu w obu kierunkach. Dzięki temu, klienci na obu rynkach będą mieli możliwość łatwiejszego i bardziej elastycznego dostępu do rynków gazu.

Zawarte porozumienie jest kluczowe dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw gazu na obszarze Polski i Ukrainy, a także szerszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Otworzy ono drzwi do współpracy, która będzie korzystna dla obu stron, a także dla regionu jako całości.

Współpraca pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. i GTSOU jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia niezawodnego, bezpiecznego i spójnego systemu dostaw gazu w Polsce i na Ukrainie, a także w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to szczególnie ważne w kontekście konieczności zapewnienia europejskiemu sektorowi energetycznemu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na szerszą skalę.

Dlaczego wsparcie Polski dla Ukrainy jest tak ważne?

Polska jest w stanie zapewnić Ukrainie dostawy gazu ziemnego nawet w najtrudniejszych i najbardziej niekorzystnych warunkach. Jest to przede wszystkim realne wsparcie dla Kijowa w czasie trwającego już od wielu lat konfliktu z Rosją, a także narzędzie wspierające wzrost gospodarczy i wprowadzenie reform energetycznych na Ukrainie.

 • Polska jest w stanie zapewnić Ukrainie dostawy gazu ziemnego nawet w najtrudniejszych i najbardziej niekorzystnych warunkach.
 • Jest to przede wszystkim realne wsparcie dla Kijowa w czasie trwającego już od wielu lat konfliktu z Rosją.
 • Dzięki temu Ukraina może osiągnąć gospodarczy i energetyczny potencjał, o którym do tej pory tylko marzyła.

Polska jest jednym z niewielu państw, które może faktycznie wesprzeć Ukrainę w tej trudnej sytuacji. Jest to ważny i odpowiedzialny krok, który wpływa na stabilizację sytuacji na Ukrainie. Dzięki niemu Ukraina jest w stanie zrealizować swoje cele gospodarcze i energetyczne, a także zbudować silniejsze partnerstwo z Europą. Polska wciąż pozostaje lojalnym partnerem Ukrainy i dąży do wzmocnienia trwałych więzi, które są potrzebne, aby wesprzeć Ukrainę w tych trudnych czasach.

Korzyści z współpracy

 • Większy dostęp do gazu odnawialnego – projekt zapewni większy dostęp do gazu odnawialnego w obu krajach, co wpłynie pozytywnie na środowisko.
 • Poprawa współpracy między krajami – zawarte porozumienia zapewnią lepszą współpracę między krajami, a także lepsze wykorzystanie ich potencjału.
 • Rozwój infrastruktury energetycznej – współpraca umożliwi rozwój infrastruktury energetycznej na Ukrainie, dzięki czemu możliwe będzie transportowanie paliw przyszłości do innych rynków.
 • Większy dostęp do rynków zewnętrznych – współpraca umożliwi ukraińskim przedsiębiorstwom lepszy dostęp do rynków zagranicznych.

Współpraca ta może stać się szansą dla obu krajów na przełamanie regionalnych barier i stworzenie trwałych relacji między państwami, które przyczynią się do dalszego rozwoju regionu. Z perspektywy całej Europy jest to szczególnie ważne, ponieważ współpraca ta może pomóc w zmniejszeniu zależności od gazu z Rosji i wprowadzeniu zrównoważonego rozwoju na szeroką skalę.

Ukraina i Unia Europejska wspólnie budują hub energetyczny

Unia Europejska oraz Ukraina podpisały porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia wspólnego hubu energetycznego.

Ukraińska minister energii Olha Buslavets wyraziła przekonanie, że podpisanie porozumienia jest ważnym krokiem w stronę wyzwolenia się od rosyjskiego szantażu surowcowego. Tworzenie wspólnego hubu energetycznego ma zaowocować stworzeniem fundamentu przyszłego rozwoju i bezpieczeństwa obu państw.

Zgodnie z porozumieniem, Unia Europejska pomoże Ukrainie w modernizacji jej sieci energetycznych, co pozwoli na zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienie dostaw energii elektrycznej zgodnie z europejskimi standardami.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, Unia Europejska wspiera Ukrainę w następujących dziedzinach:

 • Rozwój jakości, bezpieczeństwa oraz dostępności sieci energetycznej
 • Rozwój bezpiecznego i efektywnego wykorzystania energii
 • Rozwój technologii, które umożliwią zintegrowane zarządzanie rynkiem energii.

Udział Unii Europejskiej w tworzeniu wspólnego hubu energetycznego z Ukrainą jest ważnym krokiem w kierunku zmniejszenia zależności energetycznej Ukrainy od Rosji. Ma to zaowocować stworzeniem podstawy do lepszego bezpieczeństwa energetycznego, ekonomicznego i społecznego tego kraju.

Realizacja tego projektu dla obu stron będzie miała wymierne korzyści, a współpraca Unii Europejskiej z Ukrainą w tym zakresie stanowi ważny kamień milowy w kształtowaniu relacji między obu stronami.

Jestem przekonany, że współpraca Unii Europejskiej i Ukrainy w zakresie tworzenia wspólnego hubu energetycznego przyczyni się do zapewnienia lepszego bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza dla Ukrainy, która może w przyszłości stać się ważnym dostawcą energii dla sąsiadów.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM