Nauka i technologie

Satelitarny monitoring torfowisk: nowy algorytm do ochrony środowiska

Naukowcy z Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii opracowali nowy model uczenia maszynowego do precyzyjnego szacowania zjawiska fluorescencji chlorofilu na obszarze mokradeł. Uzyskane wyniki pozwalają na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń w tym obszarze.

Autorzy prezentują wyniki swoich badań, w których opracowali nowy algorytm wykorzystujący teledetekcję do wykrywania fluorescencji chlorofilu. Algorytm wykorzystuje dane z satelitów do stworzenia mapy fluorescencji chlorofilu, dzięki czemu można wykrywać miejsca zanieczyszczenia i inne czynniki wpływające na stan ekosystemu.

Nowy algorytm został opublikowany w czasopiśmie Remote Sensing. Autorzy uważają, że ich rozwiązanie jest przełomowe w wykrywaniu zanieczyszczeń i innych czynników wpływających na stan ekosystemu.

M. Bartold i M. Kluczek wykazali w swojej pracy, że algorytm opracowany przez nich jest bardzo skuteczny i wysoce czuły na czynniki wpływające na ekosystem. Wyniki ich badań wykazują, że algorytm jest w stanie wykrywać nawet najmniejsze ilości fluorescencji chlorofilu, co może pomóc w zrozumieniu, jak zanieczyszczenia wpływają na ekosystem.

Nowy algorytm ukazany w czasopiśmie Remote Sensing może mieć wpływ na wykrywanie i zrozumienie zanieczyszczeń oraz innych czynników wpływających na stan ekosystemu. Wyniki badań przeprowadzonych przez M. Bartolda i M. Kluczka sugerują, że algorytm jest skuteczny i wysoce czuły na czynniki wpływające na ekosystem.

„Powszechnie uznaje się pomiary fluorescencji za podstawową technikę stosowaną do monitorowania stresu środowiskowego u roślin na skutek zmian klimatycznych czy zanieczyszczenia środowiska” – powiedział PAP dr Maciej Bartold, adiunkt w Centrum Teledetekcji. Pomiary fluorescencji odnoszą się bowiem bezpośrednio do struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego.

Chlorofil jest barwnikiem, który sprawia, że rośliny mają zielony odcień. Proces fotosyntezy umożliwia roślinom wytwarzanie tlenu. Cząsteczki chlorofilu, jako efektywne fotoreceptory, wchłaniają światło i przekazują je dalej w postaci wzbudzenia. Zmiany wzbudzenia wywołują fluorescencję, która może wskazywać na zmiany w kondycji roślin.

Chlorofil daje roślinom ich charakterystyczny zielony kolor, a także umożliwia przeprowadzenie fotosyntezy. Jego cząsteczki funkcjonują jako efektywne fotoreceptory, pochłaniając światło, które powoduje ich wzbudzenie. Powrót do stanu podstawowego wiąże się z emisją promieniowania, zwanego fluorescencją. Zmiany w fluorescencji świadczą o zmianach w stanie zdrowia roślin.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM