Polityka i społeczeństwo

Dostosowanie dokumentów strategicznych KPEiK i PEP2040 – Prekonsultacje MKiŚ

MKiŚ wzywa osoby zainteresowane do przedstawienia swoich opinii i wniosków na temat wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w Polsce. Przyłącz się do dyskusji i wyraź swoje stanowisko w tej ważnej kwestii!

Jeśli chcesz wziąć udział w konsultacjach dotyczących wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w Polsce, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza Cię do przyłączenia się do rozmów. Uważnie przeanalizuj nasze pytania i wyraź swoje stanowisko, aby uczestniczyć w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej Polski oraz w przyczynianiu się do osiągnięcia unijnych celów klimatyczno-energetycznych do 2030 roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca do zgłaszania swoich opinii w ramach tego procesu. Dołącz do debaty i zaakcentuj swój głos w tej ważnej kwestii!

Zapraszamy do udziału w prekonsultacjach mających na celu udział w aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, w tym Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). W ramach przeprowadzanych działań będą one odpowiednio przygotowane do zastosowania.

Prekonsultacje potrwają do końca czerwca 2023 roku, a później projektowane dokumenty strategiczne będą dodatkowo poddane pełnym konsultacjom publicznym. Po ich zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostaną one uzgodnione.

Uczestnicy prekonsultacji będą mieli możliwość przedstawienia swoich opinii oraz sugestii dotyczących projektowanych dokumentów strategicznych. Wszystkie uwagi i propozycje będą szczegółowo analizowane przez zespół odpowiedzialny za ich opracowanie.

Aby wykorzystać potencjał wytwarzania energii elektrycznej, przedstawiamy prekonsultacyjny scenariusz prognostyczny. Ten scenariusz pozwala zidentyfikować aktualne trendy w sektorze i stanowi podstawę do tworzenia kompleksowej aktualizacji strategii energetycznej, która wpłynie na wszystkie gałęzie gospodarki.

Aby umożliwić nam dokładną ocenę wszystkich opinii, zalecamy wypełnienie interaktywnego formularza na stronie MKiŚ, który ułatwi przetwarzanie, analizę i podsumowanie wniosków.

Osoby, które zgłoszą swoje opinie w formularzu, zostaną poproszone o podanie wyczerpujących informacji i szczegółów dotyczących sugerowanych rozwiązań, które mogą wesprzeć swoją argumentację.

Zapraszamy do skorzystania z naszego interaktywnego formularza, aby ułatwić nam przechwytywanie, analizę i agregację danych i wniosków zgłaszanych przez Państwa.

Jeśli wymagane jest przesłanie dokumentów w innym formacie, mogą one zostać przesłane na adres mailowy: kpeik@klimat.gov.pl.

Abyśmy mogli w pełni wykorzystać Państwa opinie, zalecamy wypełnienie interaktywnego formularza, który pozwoli nam na właściwe przetworzenie i zagregowanie danych.

Zachęcamy do podania szczegółowych informacji, które wesprą Państwa argumentację w formularzu.

Interaktywny formularz na stronie MKiŚ to najlepszy sposób zgłaszania opinii w ramach tych prekonsultacji i powinien być Państwa pierwszym wyborem.

Abyśmy mogli w pełni wykorzystać Państwa opinie, zapraszamy do wypełnienia interaktywnego formularza, abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać Państwa wnioski.

Umożliwi to nam dokładne przetworzenie wszystkich opinii i zagregowanie wszystkich danych.

Zachęcamy do podania wyczerpujących informacji i szczegółów dotyczących sugerowanych rozwiązań w formularzu, aby wesprzeć argumentację.

Jeśli konieczne jest przesłanie dokumentów w innym formacie, mogą one zostać przesłane na adres mailowy: kpeik@klimat.gov.pl.

Dzięki interaktywnemu formularzowi możemy w bardziej efektywny sposób przetworzyć i zgromadzić Państwa opinie.

Jesteśmy wdzięczni za przesłanie sugerowanych rozwiązań i danych potwierdzających argumenty.

Interaktywny formularz na stronie MKiŚ jest najlepszym sposobem zgłaszania opinii w tych prekonsultacjach i powinien być Państwa pierwszym wyborem.

Zapraszamy do skorzystania z naszego interaktywnego formularza, aby ułatwić przechwytywanie, analizę i agregację danych i wniosków zgłaszanych przez Państwa.

Prosimy o wypełnienie interaktywnego formularza, aby umożliwić nam dokładną ocenę wszystkich opinii i zagregowanie danych i wniosków.

Zachęcamy do wprowadzenia szczegółowych informacji w formularzu, aby wspierać swoją argumentację.

Formularz jest preferowanym sposobem zgłaszania opinii w tych prekonsultacjach i powinien być Państwa pierwszym wyborem.

Zapraszamy do wypełnienia naszego formularza, abyśmy mogli optymalnie wykorzystać Państwa opinie.

Dzięki wypełnieniu interaktywnego formularza umożliwi nam to dokładne przetwarzanie i zagregowanie danych i wniosków.

Aby wspierać argumentację, prosimy o przesłanie sugerowanych rozwiązań i danych potwierdzających.

Jeśli konieczne jest przesłanie dokumentów w innym formacie, mogą one zostać przesłane na adres mailowy: kpeik@klimat.gov.pl.

Prosimy o szybkie składanie uwag do 30 czerwca 2023 r., który jest ostatecznym terminem na przesyłanie odpowiedzi. Wszystkie sugestie będą wnikliwie rozpatrywane i wykorzystane do zdefiniowania krajowej strategii zmian energetycznych.

Serdecznie dziękujemy za włączenie się w proces konsultacji i za przesłanie cennych komentarzy. Wasze zdanie posłuży do stworzenia silnej transformacji energetycznej w kraju.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prekonsultacji w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych KPEiKPEP2040, które znajdują się na stronie rządowej. Z tego miejsca można również śledzić komunikaty publikowane w serwisie PAP. Dokumenty te nie podlegają żadnym zmianom od strony PAP SA, a jedyną odpowiedzialność za treść ponosi ich nadawca – zgodnie z ustawą prawo prasowe.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią prekonsultacji w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych KPEiKPEP2040 na stronie rządowej. Ponadto, informacje dotyczące komunikatów publikowanych w serwisie PAP są dostępne w jednym miejscu. PAP SA nie ma prawa wprowadzać zmian w treści tych dokumentów, a odpowiedzialność za ich autentyczność leży po stronie nadawcy – zgodnie z ustawą prawo prasowe.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM