Zdrowie i styl życia

Ukraiński medyk i jego polski pacjenci: relacja na granicy

Badania Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej wykazały, jak Ukraińcy przebywający w Polsce korzystają z polskiego systemu opieki zdrowotnej, a także jak lekarze z krajów Europy Wschodniej postrzegają swoją sytuację w polskich placówkach medycznych.

Pandemia wojny na Ukrainie sprawiła, że setki lekarzy, pielęgniarek i innych przedstawicieli zawodów medycznych z całej Europy Wschodniej szukają szansy na zatrudnienie w Polsce. Od 24 lutego 2022 r. wiele z nich przybyło już do Polski, a inni szykują się do przeprowadzki. Pracownicy medyczni z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji są w szczególności zainteresowani przyjazdem do naszego kraju.

W 2022 r. Ministerstwo Zdrowia udzieliło zgody na wykonywanie zawodu medycznego w Polsce 2710 lekarzom z zagranicy, 913 pielęgniarkom, 118 położnym i 54 ratownikom medycznym. Jest to wzrost w porównaniu do 2021 r., kiedy to MZ wydało 992 decyzje, w tym 822 dla lekarzy i 170 dla pielęgniarek. W polskich szpitalach i innych placówkach medycznych zarejestrowano 626 pielęgniarek i 47 położnych. Największy odsetek pochodzących z zagranicy medyków wynosi 80 proc. i pochodzi głównie z Ukrainy, zaś Białoruś zapewnia 17,5 proc.

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie świadczy usługi w zakresie formalnych procedur dotyczących prawa pobytu, kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia. Wraz z firmą Medimost wspiera ona zatrudnianie osób w polskich szpitalach i przychodniach, oferując im profesjonalne wsparcie w tych procesach.

Nowa wersja:

Rok 2023 był szczególny dla Medimostu, gdyż firma przeprowadziła wówczas swoje badanie sondażowe. Ankieta dotyczyła zatrudniania w Polsce lub obecnej pracy w naszym kraju, a udział w niej wzięło 101 osób. Większość stanowili lekarze (51,5 proc.) i pielęgniarki (36,6 proc.), a wszyscy mieli już co najmniej 3-letni staż. Spośród respondentów, pochodzących głównie z Ukrainy (80,2 proc.), 69,3 proc. przebywało w Polsce, a 28,7 proc. – już tu pracowało.

Badanie Medimostu

Na początku roku 2023 r. Medimost przeprowadził badania sondażowe za pomocą ankiety internetowej wśród reprezentantów zawodów medycznych zainteresowanych zatrudnieniem w Polsce lub już pracujących w naszym kraju. 
W badaniach wzięło udział 101 osób, w zdecydowanej większości pochodzących z Ukrainy (80,2 proc.). Około połowy z nich stanowili lekarze (51,5 proc.) i pielęgniarki (36,6 proc.). Większość posiadała co najmniej 3-letni staż pracy i zawsze pracowali w swoim zawodzie medycznym. Około dwóch trzecich respondentów (69,3 proc.) w momencie badania przebywało w Polsce, a jedna trzecia (28,7proc.) – już tu pracowała.

Nowa wersja:

Rok 2023 był szczególny dla Medimostu, gdyż firma przeprowadziła wówczas swoje badanie sondażowe. Ankieta dotyczyła zatrudniania w Polsce lub obecnej pracy w naszym kraju, a udział w niej wzięło 101 osób, głównie z Ukrainy (80,2 proc.). Większość stanowili lekarze (51,5 proc.) i pielęgniarki (36,6 proc.), posiadający co najmniej 3-letni staż w swoim zawodzie medycznym. Spośród respondentów, 69,3 proc. przebywało w Polsce, a 28,7 proc. – już tu pracowało.

Personel medyczny jest wysoko ceniony w całej Polsce, zwłaszcza w województwach lubelskim i łódzkim. Zatrudniani są oni na oddziałach szpitalnych, gdzie zajmują się profesjonalną opieką nad pacjentami. Większość z nich pracuje na stanowiskach zgodnych z ich kwalifikacjami, które zostały potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, Izbę Lekarską i Pielęgniarską.

Medycy z Europy Wschodniej pracujący w Polsce często określają swoją sytuację zawodową jako dobrą, choć nieco słabszą niż polskich pracowników w tej samej branży. Doceniają przede wszystkim fakt, że praca daje im możliwość nauki języka oraz zapewnia wygodne warunki zatrudnienia. Zauważają jednak, że trudno jest ich rozwijać zawodowo, a potencjalny postęp wymaga wielu wyrzeczeń i wysiłku. Jednak większość z nich jest przekonana o tym, że w niedalekiej przyszłości ich sytuacja ulegnie poprawie. Najbardziej cenią sobie wygody związane z pracą, bliskość kulturową i językową, dobre warunki socjalne oraz bliskość do domu.

Pierwszy paragraf:

Jak wynika z ankiety, którą przeprowadzono wśród 29 osób, relacje służbowe między nimi i ich przełożonymi oceniane są wyjątkowo pozytywnie. 22 osoby wyraziły zadowolenie z współpracy z kolegami, a 17 z relacjami z przełożonymi.

Drugi paragraf:

Mimo tego, istnieją pewne bariery, które ograniczają aktywność służbową – głównie w postaci słabej znajomości języka polskiego oraz braku odpowiednich uprawnień i kwalifikacji do wykonywania określonych obowiązków.

Uczestnicy badania wskazali, że najważniejszymi trudnościami jakie napotykają w związku z migracją są trudności związane z odseparowaniem się od rodzin i przyjaciół (16 osób na 29), językowe (14 osób) i materialne (14 osób).

Zgodnie z wynikami, najbardziej znaczącym problemem dla migrantów z Europy Wschodniej przy próbie zatrudnienia w Polsce jest zdobycie wiedzy na temat języka polskiego (22 z 29 badanych) oraz konieczność dopełnienia wszelkich procedur urzędowych (17 osób).

Cudzoziemcy mają trudności przy dostępie do szkoleń językowych, w tym do specjalistycznej terminologii medycznej. Potrzebują także wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia na terenie Polski oraz w dostępie do sprawdzonych informacji dotyczących procesu zatrudniania. Dodatkowo istotne jest zapewnienie im wsparcia w załatwieniu mieszkania na czas bezpośrednio po przyjeździe do kraju.

Polska stała się dla wielu migrantów atrakcyjnym kierunkiem ze względu na wyjątkowy klimat kulturowy i językowy (59,4 proc.), możliwość znalezienia pracy w zawodzie medycznym (50,5 proc.) oraz bliskość logistyczną (49,5 proc.). Pomimo tego, że głównym powodem migracji było poczucie zagrożenia związanego z wojną i sytuacją polityczną (59,4 proc.), to także niskie zarobki (45 proc.) oraz niski komfort życia (34,7 proc.) w kraju pochodzenia stały się czynnikami decydującymi o wyborze Polski jako miejsca docelowego.

Pierwsza paragrafu:

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, polskie władze przyjęły Ustawę z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom tego państwa. W ramach tej ustawy uchodźcy z Ukrainy mają dostęp do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w Polsce, których koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Drugi paragraf:

Obecnie w Polsce przebywa około 3 milionów Ukraińców. Zapewnienie im dostępu do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych może okazać się szczególnie ważne, biorąc pod uwagę złożoną sytuację w ich kraju.

Aby lepiej zrozumieć potrzeby i pragnienia osób uchodźczych, Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadziła na początku tego roku szczegółowe badania ankietowe. Respondenci w badaniu ankietowym to głównie osoby uchodźcy, ale także ci mieszkający dłużej w naszym kraju jako pracownicy lub studenci.

Ukraińscy pacjenci w Polsce chcą mieć dostęp do odpowiednich informacji dotyczących usług medycznych, które są im potrzebne. 65 procent badanych wymieniło potrzebę dostępu do usług służby zdrowia, 63 procent do lekarza rodzinnego lub pediatry, a 5 procent do badań diagnostycznych. Ponadto 66 procent pacjentów oczekuje na aktualne i wiarygodne informacje dotyczące ich możliwości skorzystania z wybranych usług medycznych w Polsce, 57 procent chce mieć dostęp do usług medycznych dostosowanych do potrzeb Ukraińców, a 55 procent potrzebuje pomocy w umawianiu do lekarzy specjalistów i specyficznych usług medycznych.

Aby zaspokoić te potrzeby, konieczne jest zapewnienie Ukraińcom dostępu do odpowiednich i aktualnych informacji na temat usług medycznych dostępnych w Polsce oraz dostosowanie ich do specyficznych potrzeb pacjentów.

Czego nasi klienci chcą?

Nasi klienci pragną przede wszystkim szybkiego umówienia się na wizytę u lekarza (72 proc.), komunikowania się z lekarzem w swoim języku ojczystym (54 proc.) oraz mają nadzieję na wysokie kompetencje i wiedzę medyczną lekarza (4 proc.).

Ponadto, oczekują możliwości uzyskania szybkiej porady i wsparcia lekarza (68 proc.), dostępu do najwyższej jakości usług medycznych (56 proc.) oraz szybkiego i skutecznego leczenia (52 proc.).

Czego nasi klienci potrzebują?

Nasi klienci potrzebują szybkiego dostępu do usług medycznych (72 proc.), możliwości porozumienia się z lekarzem w swoim języku ojczystym (54 proc.), a także wiedzy i kompetencji lekarza (4 proc.).

Ponadto, pragną szybkiej porady i wsparcia lekarza (68 proc.), najwyższej jakości usług medycznych (56 proc.) oraz skutecznego i szybkiego leczenia (52 proc.).

Zdecydowana większość Ukraińców przebywających w Polsce skorzystała już z usług lekarza rodzinnego, specjalistów i stomatologów. Czy byliby skłonni wnosić opłaty za te usługi? Tak, pod warunkiem, że przyspieszy to dostęp do nich, ale zdecydowanie wolą mieć dostęp do usług nieodpłatnych.

Z badań wzięło udział 317 osób, głównie kobiet w wieku do 40 lat, które przybyły do Polski w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i są samodzielnie utrzymujące się. Badani czują się dobrze w naszym kraju i nie zamierzają w najbliższym czasie powracać do swojej ojczyzny, ponieważ trwa tam wojna.

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej jest wiodącym partnerem w zapewnianiu dostępu do usług medycznych dla Ukraińców w Polsce. Poprzez projekt „Support for refugees from Ukraine in order to integrate them into the Polish healthcare system – Poliklinika.Zdorovo.pl”, Fundacja zapewnia w Lublinie i wspiera w innych miastach opiekę lekarską w języku ukraińskim. Oprócz rejestrowania pacjentów na wizyty, Fundacja udostępnia materiały informacyjne, poradniki i diagnostykę krwi w języku ukraińskim. Do tej pory Fundacja zapewniła podstawową opiekę medyczną blisko 4 tysiącom Ukraińców w Polsce.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM