Biznes i finanse

SMART Gospodarka dzięki Funduszom Europejskim – Zaskocz konkurencję i złóż wniosek!

Niewiele czasu pozostało na złożenie wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach drugiego konkursu Ścieżki SMART, który jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Łączna kwota dofinansowania to 667 milionów złotych, a wsparcie skierowane jest do dużych przedsiębiorstw, które zaplanują współpracę z MŚP w ramach projektu. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca br.

Drugi nabór Ścieżki SMART oferuje dofinansowanie na projekty obejmujące prace B+R, wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, internacjonalizację, rozwój umiejętności pracowników i menedżerów, cyfryzację oraz zieloną transformację przedsiębiorstw. Przedsiębiorca musi zrealizować moduł B+R, a pozostałe może wybrać według własnych potrzeb. Uwzględniając kryteria wyboru, duże firmy, poza małymi spółkami z umiarkowaną kapitalizacją, muszą zapewnić współpracę z MŚP w ramach projektu, jeśli zamierzają w nim realizować inwestycje produkcyjne.

„Fundusze Europejskie wspierają prowadzenie innowacyjnych projektów. Łączna alokacja na wszystkie działania realizowane przez NCBR w ramach programu FENG wynosi około 12 miliardów złotych. Dzięki tym środkom inwestujemy w powstawanie nowatorskich, zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Spodziewamy się, że efektem prac będą produkty czy usługi, które wejdą przebojem nie tylko na rynek krajowy, ale także globalny. To nasz sposób na pobudzanie rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki. Rozwoju, który w konsekwencji oznacza zmianę naszego życia na lepsze, zdrowsze, bardziej bezpieczne czy przyjazne dla środowiska. Już dziś w miejscu naszego zamieszkania, pracy i rozrywki spotykamy liczne innowacje, które powstały pod skrzydłami NCBR. Jestem pewien, że dzięki pomysłowości i pracowitości polskich przedsiębiorców będzie ich szybko przybywać” – powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

1. Wnioski o dofinansowanie w konkursie „Ścieżka SMART” muszą zostać złożone do 30 czerwca br. do godziny 16:00.

2. Termin złożenia wniosku jest ostateczny, a zainteresowani uczestnicy proszeni są o nieodkładanie go do ostatnich godzin.

3. Wykonawcy, którzy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami przed terminem, będą mieli więcej czasu na wyeliminowanie potencjalnych błędów w wypełnieniu aplikacji.

4. NCBR przypomina, że wszelkie niedopełnienia formalne w wniosku, które wykażą merytoryczne luki, będą skutkować odrzuceniem wniosku.

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie „Ścieżka SMART” wraz z wymaganymi dokumentami jest obowiązkowe i musi nastąpić do 30 czerwca br. do godziny 16:00.

2. Aby uniknąć pośpiechu i stresu związanego z ostatnim dniem naboru, uczestnicy są proszeni o jak najszybsze złożenie aplikacji.

3. NCBR zaleca, aby wykonawcy dokonali wnikliwej kontroli wypełnianego wniosku w celu wyeliminowania ewentualnych błędów.

Projekty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Priorytetu 1, którym jest wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz rozwój nowoczesnych technologii. Projekty muszą również pokrywać się z co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizacją. Do wsparcia projektów będzie wykorzystywana forma dotacji, a także pomocy publicznej i pomocy de minimis. Do realizacji modułu wdrożenia innowacji udzielane będzie natomiast dofinansowanie w formie dotacji warunkowej.

Wnioski złożone w konkursie będą poddane ocenie zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący FENG. Panel Komisji Oceny Projektów, który tworzą co najmniej trzej eksperci, będzie odpowiedzialny za ocenę projektów. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w zakresie określonym przez NCBR. Proces oceny obejmuje również spotkanie z wnioskodawcą, podczas którego będzie mógł odnieść się do pytań i wątpliwości ekspertów dotyczących projektu.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM