Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (11/2022) Ujawnienie celu molekularnego w projekcie CT-01

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr ESPI 3/2022, informuje o ujawnieniu profilu degradacji związków CT-01. Jak informawaliśmy w raporcie bieżącym nr ESPI 3/2022, związki CT-01 indukują regresję (zanik) guzów w mysim modelu Hep 3B2.1-7 raka wątrobowokomórkowego.

Ze względu na uzyskane dotychczas wyniki, rosnącą przekonanie o wysokiej naukowej i konkurencyjnej wartości projektu, a także wypracowaniu strategii w obszarze ochrony własności intelektualnej, Spółka zdecydowała się ujawnić cele moklekularne projektu CT-01. Związki CT-01 posiadają unikalny profil degradacji: indukują degradację białek GSPT1 i SALL4 oraz innego nieujawnionego neosubstratu o kluczowej roli w powstawaniu nowotworów.

GSPT1 (ang. Eukaryotic peptide chain release factor GTP-binding subunit ERF3A) jest białkiem zaangażowanym w terminację translacji (procesu, w którym rybosomy syntetuzują białka po transkrypcji DNA do RNA). Ze względu na wykazany związek pomiędzy degradacją GSPT1 i aktywnością przeciwnowotworową, rozwijane są selektywne degaradery GSPT1, takie jak związek CC-90009 znajduący się obecnie w badaniach klinicznych. SALL4 (Sal-like protein 4) jest czynnikiem transkrypcyjnym ekspresjonowanym w rozwoju płodowym wątroby, a jego ekspresja jest wyciszona u osób dorosłych. U pacjentów cierpiących na raka wątrobowkokomórkowego często występuje reekspresja białka SALL4, która koreluje z gorszymi prognozami. Dodatkowy cel degradowany przez związki CT-01 pozostaje nieujawniony ze względu na aspekty związane z ochroną własności intelektualnej. Cel ten także jest zaangażowany w rozwój nowotworów, a jego celowana eliminacja stanowi silną wartość dodaną w leczeniu kliku nowotrów, takich jak nowotwór wątroby i płuc. Unilkalny łaczny profil degradacji buduje nasze przekonanie co do silnej wartości konkurencyjnej tego programu.

Spółka będzie informowała o kolejnych postępach w projekcie CT-01 zgodnie z wymogami prawnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM