Biznes i finanse

Życie w zielonych miastach – krok do przyszłości

Szukając komfortowego i zdrowego miejsca do życia, coraz więcej osób decyduje się na Miasteczko Siewierz Jeziorna – pierwszą w Polsce inwestycję w całości wybudowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. E.ON Polska wspiera tę inicjatywę, oferując plan zapewniający jak największą samowystarczalność energetyczną, przy zachowaniu atrakcyjnych kosztów.

Miasteczko Siewierz Jeziorna, położone na północnym skraju Metropolii Katowickiej, powstało dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych, niskoemisyjnych technologii. Dzięki nim stworzono wizję miasta zrównoważonego, gwarantującego swoim mieszkańcom wysoką jakość życia, czyste powietrze i niskie koszty utrzymania przestrzeni miejskiej.

Aby zapewnić jak największą samowystarczalność energetyczną dzielnicy przy zminimalizowanej emisji CO2, zaproszono firmę E.ON Polska do udziału w projekcie i opracowania Masterplanu, który będzie podstawą do ustalenia strategii energetycznej Miasteczka Siewierz Jeziorna.

„Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych filarów strategii realizowanej przez Grupę E.ON. Naszym celem jest wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Korzystając z międzynarodowego doświadczenia naszej grupy chcemy wdrażać tego typu rozwiązania także w Polsce. W związku z tym chętnie wspieramy pionierskie projekty, takie jak ten realizowany w Miasteczku Siewierz Jeziorna” – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Pierwszym krokiem w kierunku zmiany jest wdrożenie małych instalacji OZE, takich jak panele słoneczne, wiatraki i kolektory słoneczne. Instalacje te będą wytwarzać energię potrzebną do zasilania domów i budynków usługowych w sieci.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie społeczności energetycznych, które pozwolą mieszkańcom wytwarzać energię dla wspólnego użytku. Przy wsparciu nowoczesnych technologii, takich jak magazyny energii, możliwe stanie się wykorzystanie energii wyprodukowanej przez społeczność do własnych potrzeb, w tym także do jej sprzedaży.

Ostatnią częścią planu jest wprowadzenie technologii Smart Grid, która pozwoli na zoptymalizowanie przepływu energii i zapewni jej niezawodne dostarczanie. Głównym celem jest zapewnienie, by energia wytwarzana przez mieszkańców była wykorzystywana w sposób efektywny, a także umożliwienie wykorzystania energii odnawialnej w całym mieście.

Wdrożenie wszystkich wymienionych powyżej rozwiązań pozwoli na stopniowe przejście na zrównoważony system energetyczny, w którym Miasteczko Siewierz Jeziorna będzie wykorzystywać odnawialne źródła energii, redukując emisję dwutlenku węgla i zmniejszając zużycie paliw kopalnych.

Aby zapewnić skuteczne wdrożenie planu, zaangażowanie mieszkańców będzie kluczowe. W ramach edukacji społecznej, wprowadzone zostaną programy i akcje informujące w sposób przystępny o potencjale zielonej energii, a także o możliwościach wykorzystania jej w Miasteczku Siewierz Jeziorna.

Wdrożenie nowych technologii w połączeniu z wysokim poziomem świadomości ekologicznej mieszkańców zapewni, że energia zielona stanie się dostępna i dostępna dla wszystkich. Wspólnymi siłami tworzymy energetyczny scenariusz „zielonej” przyszłości, który zapewni nam czystsze powietrze, oszczędność energii i życie w zgodzie z naturą.

Poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych technologii Miasteczko Siewierz Jeziorna stanie się inteligentnym miastem, które będzie w stanie samodzielnie produkować i wykorzystywać energię, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom zdrową i zrównoważoną przyszłość.

Aby zrealizować ten ambitny plan, niezbędne jest zaangażowanie i współpraca wszystkich mieszkańców Miasteczka Siewierz Jeziorna. Wspólnymi siłami możemy zmieniać przyszłość, tworząc energetyczne scenariusze „zielonej” przyszłości.

Poprzez wprowadzenie zaawansowanych technologii, w tym małych instalacji OZE, społeczności energetycznych i Smart Grid, Miasteczko Siewierz Jeziorna stanie się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju energetycznego, oferując czystsze powietrze, oszczędność energii i życie w zgodzie z naturą.

Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest zaangażowanie społeczne oraz współpraca wszystkich mieszkańców Miasteczka Siewierz Jeziorna. Programy informacyjne i edukacyjne zapewnią mieszkańcom wiedzę potrzebną do wspólnego tworzenia „zielonej” przyszłości.

Miasteczko Siewierz Jeziorna od 2008 roku wprowadza coraz to nowsze innowacyjne rozwiązania mające na celu stworzenie zrównoważonego osiedla. Robert Jacek Moritz, prezes zarządu spółki, podkreśla, że kluczowym celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez zachęcanie do rezygnacji z samochodów oraz ułatwienie aktywności fizycznej. Dzięki dostępności usług i zaopatrzenia Miasteczko Siewierz Jeziorna będzie nie tylko wzorcowym projektem miejskim, ale też miejscem, w którym mieszkańcy będą cieszyć się wysoką jakością życia.

Analizy przeprowadzone w Miasteczku Siewierz Jeziorna wykazały, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2023 roku wyniesie około 1 772 MWh, natomiast na energię cieplną – 12 209 GJ.

Bilans energetyczny Miasteczka Siewierz Jeziorna jest podstawą do określenia całościowego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną w okresie od 2023 do 2045 roku, w którym zakończy się budowa projektu. Przy jego opracowywaniu wzięto pod uwagę wszelkie przepisy unijne, krajowe i lokalne, a także uwarunkowania środowiskowe.

E.ON zaproponował trzy scenariusze rozwoju energetycznego Miasteczka Siewierz Jeziorna, mające na celu bardziej świadome i zaplanowane wykorzystanie technologii OZE oraz zaangażowaną w lokalne przedsięwzięcia ekologiczne społeczność energetyczną. Najbardziej zaawansowany scenariusz zakłada, że OZE w 2045 roku będą w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne Miasteczka na poziomie ok. 72 proc. Aby ten cel został osiągnięty, będzie konieczne spełnienie szeregu wytycznych.

Naszym głównym celem jest przygotowanie nowatorskiego projektu miejskiego, który będzie uwzględniał wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju i minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Z tego powodu, w projekcie zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii, budynki energooszczędne oraz rozwiązania służące poprawie jakości powietrza.  

Ponadto, w celu zwiększenia efektywności energetycznej, w ramach projektu zostaną wprowadzone opłaty za zużycie energii oraz programy informacyjne skierowane do mieszkańców. W zamian za współpracę, będą oni otrzymywać specjalne benefity w postaci zniżek i bonusów.

Strategiczna perspektywa nowatorskiego projektu miejskiego

Masterplan jest potrzebny do opracowania skutecznej strategii energetycznej, która doprowadzi Miasteczko Siewierz Jeziorna do zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z wstępnymi wyliczeniami, w 2045 roku Miasteczko będzie zamieszkałe przez 999 domów jednorodzinnych i 135 budynków wielolokalowych. Łączna powierzchnia mieszkalna wyniesie 366 948 m2, natomiast powierzchnia usługowo-biznesowa wyniesie 75 068 m2. Zużycie energii elektrycznej sięgnie 33 140 MWh.

Aby osiągnąć zamierzony cel, należy przygotować nowatorski projekt miejski, który będzie opierał się na koncepcji zrównoważonego rozwoju i minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Wszelkie działania powinny być oparte o odnawialne źródła energii, energooszczędne budynki i inne rozwiązania, które poprawią jakość powietrza.

Aby zwiększyć efektywność energetyczną, należy wprowadzić opłaty za zużycie energii oraz programy informacyjne skierowane do mieszkańców. Będą oni wówczas nagradzani specjalnymi zniżkami i bonusami za współpracę.

E.ON wypracował rekomendacje dotyczące optymalnych rozwiązań energetycznych dla Miasteczka Siewierz Jeziorna. Zalecenia obejmują między innymi budowę społeczności energetycznych, w tym klastrów energii, wykorzystanie technologii fotowoltaicznej, rozwój ogólnodostępnego Hubu mobilności i stacji ładowania samochodów elektrycznych, oraz zastosowanie niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej V generacji, wspomagającej pracę pomp ciepła.

„Ufamy, że stworzony przez E.ON Polska Masterplan dla Miasteczka Siewierz Jeziorna jest pierwszym krokiem na jego drodze do samowystarczalności energetycznej i zeroemisyjności” – podsumowuje udział prowadzonej przez siebie firmy Andrzej Modzelewski.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą informacyjną, która przybliża szczegóły projektu Miasteczka Siewierz Jeziorna. Zawiera ona także nasze rekomendacje, dotyczące zielonej transformacji. Dowiedz się, jakie rozwiązania możesz wdrożyć w swoim miejscu zamieszkania!


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM