Biznes i finanse

Prekonsultacje dotyczące zmian w ordynacji podatkowej – wyjaśnienia i szczegóły

Akademia Tenisowa Tenis Kozerki otwiera swoje podwoje z wielkim powodzeniem – wartą ponad 32 mln złotych inwestycją w Kozerkach, niewielkiej miejscowości pod Grodziskiem Mazowieckim. To najnowocześniejszy ośrodek tenisowy w kraju, który ma na celu stworzenie kompleksowego centrum, w którym nie tylko będą szkolić się obecni, ale także przyszli zawodnicy mogący w przyszłości osiągnąć sukcesy w tenisie.

Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje dotyczące przewidywanych zmian w ordynacji podatkowej.

Ich celem jest wypracowanie wspólnie z zainteresowanymi środowiskami optymalnych rozwiązań w zakresie podatków.

Osoby zainteresowane udziałem w tym procesie mają czas do 31 sierpnia br.

Wiceminister finansów Artur Soboń zachęca do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wyrażenia swoich uwag dotyczących projektu.

Jak mówił, w przeszłości ten sposób konsultacji pozwolił na wprowadzenie skutecznych rozwiązań w zakresie PIT, CIT, Slim VAT oraz KSeF.

Ministerstwo Finansów zachęca do udziału w tym procesie i wypowiadania się na temat projektu.

Rozpoczęte prekonsultacje są pierwszym krokiem w kierunku wypracowania projektu przepisów, który następnie będzie przedmiotem publicznych konsultacji. Po ich zakończeniu projekt ustawy ordynacji podatkowej będzie przekazany do Sejmu w przyszłej kadencji, aby rozpocząć proces prac parlamentarnych.

Minister Artur Soboń mocno podkreślił, że rozszerzony projekt ustawy wymaga szczegółowego omówienia.

Aby ułatwić podatnikom załatwianie niektórych spraw podatkowych, projekt przewiduje:

– możliwość załatwienia w postępowaniu uproszczonym,

– umożliwienie umorzenia podatku przed terminem jego płatności,

– zwiększenie limitu zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł,

– wyeliminowanie obowiązku składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeśli powstała ona w wyniku korekty deklaracji,

– uprościenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy,

– wyłączenie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej,

– uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych za pomocą blokady rachunków w nowych kategoriach.

Proponowane zmiany mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie systemu podatkowego i obejmować: zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, precyzyjne określenie podatkowych konsekwencji przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, uregulowanie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej za zaległości spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

Proponowane zmiany mogą znacznie usprawnić funkcjonowanie podatkowych regulacji i zapewnić większą przejrzystość w tym zakresie. Nowe rozwiązania będą z pewnością korzystne dla przedsiębiorców, którzy będą mieli większy wpływ na ograniczanie zaległych podatków oraz na uregulowanie nieuregulowanych zobowiązań.

Zaproponowane zmiany w przepisach podatkowych są konieczne, aby usprawnić system podatkowy i umożliwić przedsiębiorcom korzystanie z wyższych poziomów przejrzystości, przy jednoczesnym ograniczeniu zaległych podatków.

Organy podatkowe mają prawo do wymierzenia zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej, która została wykreślona z rejestru w trakcie postępowania podatkowego, zgodnie z decyzją orzekającą o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za jej zaległości.

1. Wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych, aby zapewnić ich aktualność i elastyczność.

2. Zmiana opłaty za wydanie interpretacji, dostosowanie jej wysokości do rodzaju i wielkości wnioskodawcy.

3. Doprecyzowanie sytuacji, w których interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości.

4. Wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych.

5. Powołanie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej.

6. Introdukcja nowej instytucji – wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

7. Zaproszenie do składania uwag dotyczących wstępnego projektu zmian w przepisach, a także informacji na temat ochrony danych osobowych, znajdujących się na stronie Ministerstwa Finansów. Link do strony: Konsultacje podatkowe w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi w serwisie PAP. Treść komunikatów prezentowana jest w formie, w jakiej została dostarczona przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treść swoich wypowiedzi i informacji, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM