Biznes i finanse

Ustawa o finansach publicznych zmieniona – komunikat Rady Ministrów

Marszałek Artur Kosicki podpisał w poniedziałek, 26 czerwca, umowy o dotacje z funduszy europejskich na przedsięwzięcia, które pozwolą stworzyć Inkubator Przedsiębiorczości w Michałowie. Przedsiębiorcy będą mogli tam ulokować swoje firmy, a rodziny z problemami znajdą wsparcie w ramach Centrum Wsparcia Mieszkańca.

Ministerstwo Finansów informuje, że zmiany w stabilizującej regule wydatkowej (SRW) są niezbędne, aby zapewnić zgodność z wymogami Unii Europejskiej. W regule tej określa się nieprzekraczalny limit wydatków państwa w danym roku budżetowym.

Zmiany dotyczące SRW są potrzebne, aby zagwarantować, że konsolidacja publicznych wydatków będzie wystarczająco głęboka, aby sprostać wymogom unijnym, w których należy powrócić w 2024 roku.

Ministerstwo Finansów wspiera wszelkie działania zmierzające do zapewnienia pełnej zgodności z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie budżetowania.

Aby umożliwić realizację wyższych nakładów inwestycyjnych w sektorze obronności, Rada Ministrów przyjęła nowe rozwiązania, które będą zastosowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Aby zapewnić społeczeństwu dostęp do aktualnych informacji, Ministerstwo Finansów publikuje aktualne informacje na swojej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach-publicznych-przyjety-przez-rade-ministrow

W celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności informacji, Ministerstwo Finansów publikuje komunikaty na platformie PAP bez wprowadzania zmian w ich treści. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść zgodnie z przepisami ustawy prawo prasowe.

Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie budżetu państwa, Rada Ministrów zintensyfikuje swoje działania w sektorze obronności.

Ministerstwo Finansów poinformuje o wszelkich aktualizacjach i zmianach w projekcie ustawy budżetowej na sektor obronny, zarówno na swojej stronie internetowej, jak i poprzez komunikaty publikowane na platformie PAP.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa narodowego, Rada Ministrów wspólnie z Ministerstwem Finansów zintensyfikuje swoje działania w sektorze obronności.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM