Biznes i finanse

Ministrowie Finansów Trójkąta Weimarskiego spotykają się, aby omówić wspólne działania finansowe”. „Trójkąt Weimarski: Ministrowie Finansów Spotykają się, aby Omówić Wspólne Działania Finansowe

Marszałek Artur Kosicki podpisał w poniedziałek, 26 czerwca, umowy o dotacje z funduszy europejskich na przedsięwzięcie związane z budową Inkubatora Przedsiębiorczości w Michałowie, w którym ulokuje się kilkanaście firm oraz Centrum Wsparcia Mieszkańca, aby udzielić pomocy osobom z problemami.

Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, wraz z dwójką swoich odpowiedników z Niemiec i Francji, Christianem Lindnerem oraz Bruno Le Maire’em, reprezentowała Polskę na spotkaniu ministrów finansów Trójkąta Weimarskiego.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że Magdalena Rzeczkowska wzięła udział w spotkaniu ministrów finansów Trójkąta Weimarskiego, którego pozostałymi członkami byli Christian Lindner i Bruno Le Maire.

W ramach dyskusji ministrów finansów Polski, Francji i Niemiec omówiono również kwestię reformy unii rynków kapitałowych, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności na rynku finansowym w Europie. Podczas spotkania podkreślono znaczenie współpracy między krajami członkowskimi w celu wzmocnienia wspólnego rynku kapitałowego.

Ministrowie finansów zgodzili się również na wspólne wysiłki mające na celu zapewnienie Ukrainie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Dyskutowano o najlepszych metodach wsparcia, aby pomóc w kryzysie gospodarczym i społecznym przeżywanym przez ten kraj.

Ministrowie omówili główne wyzwania ekonomiczne związane z złagodzeniem negatywnych skutków wojny na Ukrainie, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

Polska okazała się ekonomicznie odporna na wstrząsy zewnętrzne, co zaowocowało wzrostem zainteresowania inwestorów naszym krajem jako optymalnej lokalizacji przedsięwzięć biznesowych. W 2022 r. wdrożyliśmy tarczę antyinflacyjną, wprowadzając niższe stawki VAT na energię, ciepło, gaz, paliwa, żywność i inne produkty – powiedział minister Rzeczkowska.

Kształtowanie polityki powinno nastawione być na zapewnienie stabilności makroekonomicznej, jednakże nie można zapominać o poważnych wyzwaniach, w tym wzroście wydatków na cele wojskowe oraz przystosowaniu się do nowych regulacji unijnych.

Ministrowie wyrazili również swoje przekonanie, że wsparcie Ukrainy w jej odbudowie, jest priorytetem wspólnym dla wszystkich.

Rzeczkowska dodała, że wszystkie działania powinny być skierowane w kierunku wzmocnienia procesu akcesyjnego Ukrainy do UE.

Ministrowie zgadzali się co do konieczności dalszych reform unii rynków kapitałowych. CMU ma realny wpływ na dynamikę gospodarek europejskich i umożliwia przedsiębiorcom nieograniczony dostęp do kapitału na inwestycje. Ponadto, inwestycje publiczne stanowią ważny element, ponieważ stwarzają podstawy do dalszych innowacji i rozwoju gospodarczego.

„W UE powinniśmy w dalszym ciągu wykorzystywać wszelkie możliwe działania mające na celu wzmacnianie wspólnego rynku. Przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności naszych firm, zwiększenia korzyści skali oraz poprawy specjalizacji. Jest to strategiczne zadanie, któremu musimy poświęcić naszą uwagę” – powiedziała minister Rzeczkowska.

Ministrowie finansów odwiedzili również obóz koncentracyjny Buchenwald, w którym w latach 1937-1945 Niemcy więzili ok. 250 tys. osób. W ramach uroczystej ceremonii składania wieńców przy tablicy, przypomnieliśmy sobie o ofiarach, których liczba oszacowana jest na 56 tys. osób.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do dostarczonych komunikatów. Nadawca ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM