Biznes i finanse

Finansowanie dyżurów aptek publicznych – oto co oferuje Mgr.farm

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej przewiduje, że apteki ogólnodostępne będą działać bez przerwy przez kolejne dwie godziny zegarowe, w godzinach między 19:00 a 23:00 – poinformował serwis mgr.farm.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadza zmiany w zakresie płatności za dyżury aptek. Apteki mają być teraz wyposażone w mechanizm, który umożliwi zapłatę za dyżury ze środków publicznych. Kompensaty te mają wynosić od 150 do 250 zł za godzinę pracy.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że wprowadzenie finansowania dyżurów aptek ze środków publicznych jest ważnym krokiem do zapewnienia pacjentom dostępu do opieki farmaceutycznej w godzinach nocnych. To zaś z pewnością wpłynie pozytywnie na jakość usług świadczonych przez apteki.

Aptekarze z całej Polski dostaną możliwość pobierania kompensaty za dyżury, co pozytywnie wpłynie na sytuację finansową aptek. Co więcej, finansowanie dyżurów aptek ze środków publicznych przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pacjentów, zapewniając im dostęp do opieki farmaceutycznej w godzinach nocnych.

„W dużej mierze związanej z tym, że pełnienie dyżurów będzie płatne, z uwzględnieniem również faktu, że o ile nawet dyżury nocne lub w dni wolne od pracy będą odgórnie wyznaczane w miejscowościach będących siedzibami powiatów nieprzekraczającymi 40 tys. mieszkańców według danych Głównego Urzędu Statystycznego, to również będą się odbywać za stosownym wynagrodzeniem, kompensującym niską opłacalność ekonomiczną pełnienia dyżurów” – czytamy w uzasadnieniu przytoczonym przez mgr.farm.

Mgr.farm wskazuje, że przy podejmowaniu decyzji o dobrowolnym pełnieniu dyżurów aptecznych, należy wziąć pod uwagę potrzeby miejscowej ludności i ich zapotrzebowanie na świadczenia farmaceutyczne. Ponadto powiat będzie musiał wziąć pod uwagę swoje możliwości finansowe.

Zmiana w sposobie pełnienia dyżurów aptecznych, poprzez wprowadzenie zasady dobrowolności, ma na celu zapewnienie lepszego zarządzania w sektorze farmaceutycznym. W miejscowościach liczących ponad 40 tys. mieszkańców, dyżury będą pełnione na zasadzie fakultatywności.

W celu zwiększenia jakości świadczonych usług farmaceutycznych, projektodawca wyraża zdanie, że dyżury apteczne powinny być oparte na dobrowolności, zamiast na przymusowości. Podejmowanie decyzji w kwestiach finansowych oraz zaspokajania potrzeb miejscowej ludności, zostanie powierzone powiatowi.

Według mgr.farmu, apteki ogólnodostępne muszą działać przez 2 godziny zegarowe bez przerwy w okresie od godziny 19:00 do 23:00, aby uznać je za dyżur.

Analiza danych statystycznych dotyczących ekspedycji aptecznych wykazała, że największe zainteresowanie usługami farmaceutycznymi występuje do godziny 21:00, po czym stopniowo maleje, aż do całkowitego zaniku zakupów refundowanych po godzinie 23:00. Przez to projektodawca uznaje, że finansowanie ekspedycji aptecznych po godzinie 23:00 ze środków publicznych byłoby niepotrzebne, niewystarczająco opłacalne i zatem nieracjonalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dyżurów aptek w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej, odwiedź stronę https://mgr.farm/aktualnosci/dyzury-aptek-w-projekcie-nowelizacji-ustawy-refundacyjnej-najnowsza-wersja/, aby zapoznać się z najnowszą wersją tego projektu.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM