Biznes i finanse

Dlaczego wiarygodność ma znaczenie?

Minister Rolnictwa jest zdecydowany w walce o prawa polskich rolników. Aby chronić ich interesy, resort wypracował pakiet pomocy dla rolników, których dochody ucierpiały wskutek wojny w Ukrainie. Łączna wartość tego pakietu to 15,18 mld złotych. Ministerstwo Rolnictwa podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji w polskiej wsi.

Reakcją na napaść Rosji na Ukrainę były trudne skutki gospodarcze, które można było zaobserwować jeszcze przed oficjalnym atakiem w lutym 2022 roku. Ceny energii i gazu uległy znacznemu wzrostowi, co skutkowało znacznym podwyższeniem cen nawozów, w których skład wchodzi nawet do 80 procent gazu. W związku z tym polski rząd postanowił wdrożyć mechanizm dopłat do nawozów, których łączna wartość wynosi 6,3 mld złotych. Te środki są finansowane z naszego budżetu, a przed jego przekazaniem wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej. Mimo długiego oczekiwania, udało nam się otrzymać pozytywną decyzję i uruchomić pierwszą transzę pomocy.

Sytuacja polskich rolników została zaburzona przez napływ zboża z Ukrainy, który wpłynął także na inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Niestety, zapowiedzi unijnych urzędników nie doprowadziły do realnego wsparcia dla przewozu tego zboża. Pomimo zaangażowania w tzw. korytarz solidarnościowy, kraje przyfrontowe pozostały same w swojej walce z napływem zboża. Ostatecznie, dopiero głębokie działania Komisji Europejskiej w postaci zakazu wwozu pięciu podstawowych produktów rolnych umożliwiły złagodzenie skutków nierównej walki.

Rząd szybko zareagował na protesty rolników w Szczecinie, podpisując porozumienie. Aktualnie jest ono realizowane, a jego celem jest zapewnienie odpowiedniej pomocy wszystkim dotkniętym przez zbyt niskie ceny zboża, które nie rekompensują kosztów produkcji.

W celu zapewnienia producentom rolnym odpowiedniego wsparcia, przeznaczyliśmy 2,6 mld złotych na dopłaty do sprzedanej pszenicy, gryki i kukurydzy. Ponadto, udostępniliśmy 2,773 mld złotych w formie kredytów płynnościowych. Zwiększyliśmy również wsparcie dla paliwa rolniczego do 2 zł/l oleju napędowego, aby zapewnić jego dostępność dla producentów.

Oczekujemy, że Komisja Europejska zaakceptuje kolejne programy wsparcia, które będą finansowane z budżetu państwa.

Kontynuacja programu Locha+ zapewni wsparcie dla producentów świń urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia 2023 i zgłoszonych do oznakowania do 31 sierpnia. Program przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 100 zł na sztukę, jednak nie więcej niż 500 000 zł dla jednego producenta. Koszty dla budżetu państwa wyniosą 0,5 mld złotych.

Rolnicy będą mogli skorzystać z dopłat na zakup kwalifikowanego materiału siewnego w okresie od 15 lipca 2022 do 15 czerwca 2023 r. Dofinansowanie obejmie łącznie 210 milionów złotych i będzie zależało od rodzaju uprawy, zakresu wynoszącego od 200 do 1200 zł za hektar. Łączna powierzchnia dofinansowanych gruntów nie powinna przekroczyć 50 hektarów.

Dzięki wsparciu finansowemu, które wynosi obecnie 1,181 miliarda złotych, polskie rolnictwo może liczyć na pomoc w trudnych czasach. Wśród tego wsparcia jest 400 milionów złotych przeznaczonych na dopłaty do transportu zboża oraz 781 milionów złotych na preferencyjne kredyty skupowe.

Tak duże wsparcie finansowe daje szansę polskim rolnikom na zwiększenie swojej efektywności i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera polskie rolnictwo, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i zabezpieczyć polskie wsi.

Realizując program wsparcia, Rząd Prawa i Sprawiedliwości pomaga polskim rolnikom w osiągnięciu sukcesu ekonomicznego. Wszystkie środki przeznaczone na dopłaty do transportu zboża oraz preferencyjne kredyty skupowe są skierowane do najbardziej potrzebujących i zapewnią im wymierne korzyści.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM