Biznes i finanse

Wyzwania transformacji energetycznej dla transportu drogowego w Polsce

Pakiet Fit for 55 wyznacza nową ścieżkę dla przedsiębiorstw Transportu, Spedycji i Logistyki. Przemiany energetyczne, takie jak elektromobilność i paliwa alternatywne staną się koniecznością w ciągu najbliższych lat. Przekształcenia te będą szczególnie widoczne w mikro i małych przedsiębiorstwach przewozowych – jak wynika z raportu „Transport drogowy w Polsce 2023”.

Transport drogowy jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, co potwierdzają wyniki raportu. Przychody z rynku TSL osiągnęły w 2022 r. aż 375 mld zł, a samego tylko sektora transportu drogowego towarów 190 mld zł. Sektor TSL ma udział w PKB w wysokości 7 proc. i jest odpowiedzialny za 6,5 proc. zatrudnienia w Polsce, które w ciągu ostatnich 12 lat zwiększyło się z 270 do 500 tys. osób.

„Żadna inna polska branża nie osiągnęła tak spektakularnego sukcesu po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. W 2022 r. eksport usług transportowych stanowił 30 proc. eksportu usług ogółem. Polscy przewodnicy operują na najważniejszych trasach UE. 40 proc. realizowanych przez polskie firmy przewozów jest związanych z rynkiem niemieckim. Dzięki tej branży poprawiamy bilans płatniczy Polski” – podkreślił Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska (TPL).

Transport drogowy towarów i usług związanych z transportem jest w Polsce bardzo popularny. Obecnie zajmuje się nim blisko 127 tys. firm, w tym 115 dużych, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Największe z nich to: Poczta Polska, Amazon Fulfillment Poland, PKP Cargo, Grupa Raben, DPD Polska, Grupa Integer, InPost, Grupa DSV w Polsce, Havi Logistics, Schenker, 8 DHL Parcel Polska, Rohlig Suus Logistic, UPS Polska oraz FedEx Espress Poland. Wśród 102 tys. firm zajmujących się transportem, te wymienione są liderami na rynku.

„Stworzenie jednego miejsca pracy w transporcie drogowym to 500 tys. zł. – tyle wynosi koszt ciągnika siodłowego. Dlatego duże firmy są bardziej efektywne w wykorzystaniu zasobów – ich efektywność w stosunku do firm małych wynosi 200 proc., mają większą zdolność finansową, łatwiej im uzyskać linię kredytową na zmianę struktury taboru” – zaznaczył Maciej Wroński.

Prezes TLP twierdzi, że regulacje wprowadzone przez UE w ramach pakietu mobilności będą powoli obniżać wydajność przewozów i zwiększać koszty. Dotknie to w szczególności mikro i małe firmy, które stanowią 90 proc. wszystkich przewoźników w Polsce.

Według szefa TLP wprowadzone przez UE zasady dotyczące mobilności wywierają wpływ na efektywność działalności przewozowej, co skutkuje wzrostem kosztów. Szczególnie silnie ucierpią na tym mikro i małe przedsiębiorstwa, które stanowią większość wśród polskich firm transportowych.

„50 proc. przedsiębiorstw w branży transportu drogowego to firmy jednoosobowe, kolejne 40 proc. to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników – te firmy już teraz mają problemy z linią kredytową i, moim zdaniem, nie są zdolne do przejścia na tabor elektryczny. Poza tym musi istnieć infrastruktura ładująca, a po drugie chęć klientów do płacenia za elektromobilność, bo za wszystko i tak zapłaci klient końcowy” – dodał prezes Wroński.

Pierwsza: Unijny pakiet Fit for 55 zakłada wycofanie sprzedaży pojazdów spalinowych do 3,5 tony do 2035 roku, a być może w przyszłości również floty ciężarowe będą objęte tymi regulacjami.

Druga: Ignacy Morawski z Centrum Analiz SpotData wskazuje, że mimo iż 72 proc. firm przewozowych planuje zakup nowego taboru w najbliższych latach, jednak zdecydowanie mniejsza liczba przedsiębiorstw rozważa zakup pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

Trzecia: Unia Europejska wprowadza daleko idące regulacje dotyczące pojazdów spalinowych, a Fit for 55 jest pakietem mającym na celu wycofanie tych pojazdów do 2035 roku. Być może w przyszłości, regulacje te będą objęte także flotami ciężarowymi.

Wyniki raportu wskazują, że 33% firm planuje inwestycje w pojazdy napędzane biodieslem. 18% zakłada zakup pojazdów elektrycznych, 15% wodorowych, natomiast 11% – zasilanych gazem (LNG, BioLNG, CNG).

„W raporcie widać, że wielkimi krokami zbliża się dekarbonizacja transportu. Problem polega na tym, że postęp regulacyjny w tej dziedzinie wyprzedza postęp technologiczny. Firmy chcą się dekarbonizować, ale dostępne technologie, infrastruktura i praktyki klientów tego nie ułatwiają” – podkreślił Ignacy Morawski.

Michał Niemiec, dyrektor ds. sprzedaży w kategorii samochodów ciężarowych w Shell Polska, wskazał, że w europejskich przetargach na usługi transportowe coraz częściej pojawiają się wymagania dotyczące ograniczania emisji CO2.

Według Michała Niemca, dyrektora ds. sprzedaży w kategorii samochodów ciężarowych w Shell Polska, ograniczenia emisji CO2 są coraz częściej wymagane w europejskich przetargach na usługi transportowe.

„Firmy transportowe coraz częściej decydują się na zakup ciągników siodłowych zasilanych paliwami alternatywnymi, m.in. LNG. Naszym zdaniem ważnym ogniwem w realizacji celów klimatycznych UE będzie BioLNG. Dlatego poszerzamy sieć stacji oferujących tankowanie LNG, a docelowo BioLNG. Shell dysponuje także dostępem do sieci ładowania pojazdów elektrycznych, a kolejnym krokiem będzie rozwój sieci przeznaczonej dla samochodów ciężarowych” – wyjaśnił Michał Niemiec z Shell Polska.

Centrum Analiz SpotData przedstawiło raport pt. „Transport drogowy w Polsce 2023”. Raport został przygotowany na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska i prezentowany 27 czerwca 2023 r. podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Jego twórcy oparli się na analizach publicznych danych statystycznych z Polski i Europy, sprawozdaniach finansowych 120 największych firm z branży oraz własnym badaniu na próbie 100 przedsiębiorstw. Partner publikacji, Shell Polska, wspierał jej powstanie.

Konferencja prasowa w Centrum Prasowym PAP stała się miejscem prezentacji raportu pt. „Transport drogowy w Polsce 2023”. Opracowany przez Centrum Analiz SpotData na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, raport oparty jest na analizach publicznych danych statystycznych z Polski i Europy, sprawozdaniach finansowych 120 największych firm z branży oraz własnym badaniu na próbie 100 przedsiębiorstw. Partner publikacji, Shell Polska, wsparł powstanie raportu.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM