Polityka i społeczeństwo

FEnIKS” – nowa szansa na rozwój Twój i Twojej firmy

Z dniem 1 sierpnia rusza program dofinansowań dla instytucji kultury, który umożliwi im uzyskanie wsparcia na rozwój infrastruktury i ochronę dziedzictwa kulturowego. Na ten cel przeznaczono kwotę 400 mln zł.

We wtorek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowały o pierwszym nabórze w ramach programu FEnIKS.

Program FEnIKS ma na celu wspieranie inwestycji, których celem jest wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy. Beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury kulturowej – zarówno zabytkowej, jak i niezabytkowej – oraz ochroną i podniesieniem atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

Realizacja projektów z pierwszego obszaru pozwoli na stworzenie nowoczesnej infrastruktury kultury, która nie tylko będzie sprzyjać aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, ale także zapewni użytkownikom wygodę i bezpieczeństwo. Ponadto, zostaną wyeliminowane bariery w dostępie do kultury dla osób o specjalnych potrzebach. Inwestycje będą również służyć lokalnym społecznościom, poprzez wsparcie edukacji kulturalnej oraz usuwanie barier, w tym architektonicznych.

Dzięki FEnIKS będziemy w stanie zapewnić wsparcie dla uatrakcyjnienia najważniejszych zabytków, zarówno pod względem infrastruktury, jak i prezentacji oferty. Inwestycje będą uwzględniać potrzeby związane z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym, innowacjami społecznymi, jak również z korzyściami związanymi z turystyką. FEnIKS będzie częścią szerszej strategii rozwoju w skali kraju, regionu i lokalnego, a pierwszy nabór wniosków w ramach tego programu jest już otwarty.

Dołącz do programu FEnIKS i zdobądź wsparcie w wysokości 600 mln euro! Pula środków do podziału w pierwszym naborze wniosków wynosi 400 mln zł, a okno wnioskowe zostało otwarte 1 sierpnia i będzie trwało do 29 września br. Nie przegap tej szansy!

Do złożenia wniosku uprawnione są wszystkie instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, które posiadają zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Ponadto, zgodnie z przepisami, do składania wniosków uprawnione są publiczne szkoły artystyczne, publiczne uczelnie artystyczne oraz podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub posiadającymi tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Jednakże, wyjątkowo, projekty dotyczące obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP mogą być składane przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM