Biznes i finanse

Gwarancja bezpiecznej wypłaty raty układowej nr 7 za pośrednictwem Capitea

Capitea ogłosiła zwiększenie szybkości wypłaty raty układowej nr 7. Prawie 10 tysięcy wierzycieli otrzyma 34,5 mln zł już od dnia 11 lipca.

„Cieszymy się, że wypracowaliśmy warunki do przyspieszenia wypłaty kolejnej raty układowej. Mamy świadomość, że wychodzi to naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli Spółki. Począwszy od 11 lipca br. rozpoczniemy realizację płatności, a wierzycielom przekażemy 34,5 mln zł. Po spłacie raty układowej nr 7 łączna kwota wypłaconych rat układowych przekroczy już 138 mln zł” – powiedział Radosław Barczyński, prezes Capitea.

„Z końcem 2022 roku rozliczyliśmy praktycznie całość wierzytelności nieobjętych Układem. Oznacza to, że gotówka, którą obecnie generuje Grupa Capitea przeznaczana będzie na wypłaty na rzecz wierzycieli układowych, przede wszystkim obligatariuszy niezabezpieczonych. Po realizacji raty układowej nr 7 – w celu pełnego wykonania Układu – Grupie Capitea pozostanie do spłaty kwota 442 mln zł” – wyjaśnił prezes Capitea.

Capitea ogłosiła przyspieszenie wypłaty raty układowej nr 7. Od 11 lipca br. wierzyciele Spółki otrzymają kwotę 34,5 mln zł. Prezes Capitea, Radosław Barczyński, podkreślił, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli, firma będzie nadal koncentrować się na wypłacie na ich rzecz kwoty wyższej niż 25%, przewidziane Układem. Łączna kwota wypłaconych rat układowych po realizacji raty nr 7 przekroczy 138 mln zł. Po jej spłaceniu Grupa Capitea będzie musiała do 2028 roku zwrócić około 442 mln zł.

„Niezmiennie naszą ambicją pozostaje wypłata na rzecz obligatariuszy niezabezpieczonych, kwoty wyższej niż 25% przewidziane Układem. Na tym koncentrują się nasze działania” – zakończył Radosław Barczyński.

Capitea wykonuje zgodnie z prawomocnym Układem przyjętym przez 96% wierzycieli. Grupa Capitea spłaci do 2028 r. ponad 1,3 mld zł zobowiązań Grupy Getbacku, z czego ok. 600 mln zł zostanie przeznaczone na raty układowe, a pozostała część, czyli ok. 700 mln zł, na spłatę zobowiązań nieobjętych Układem, tj. zabezpieczonych i własnych.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM