Biznes i finanse

MANGATA HOLDING SA (4/2022) Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 wraz z oceną Rady Nadzorczej

Zarząd Mangata Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2021, zgodnie z którą postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku wynoszącego 37.007.997,65 zł w następujący sposób:

a) na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 30.045.843,00 zł, co stanowi dywidendę w kwocie 4,50 zł na jedną akcję. Dywidendą objęte byłyby wszystkie akcje Spółki, tj. 6.676.854 akcje.

b) na kapitał zapasowy w kwocie 6.962.154,65 zł

Jednocześnie, na podstawie wyżej wymienionej uchwały, Zarząd postanowił złożyć Radzie Nadzorczej Emitenta, celem dokonania oceny, wniosek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021 zgodnie z powyższymi założeniami. W dniu 20 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w przedmiocie pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy zgodnie z powyższymi założeniami.

Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM