Polityka i społeczeństwo

Skarszewy – wielkie możliwości rozwoju

Pomorskie miasto Skarszewy pozyskało wsparcie finansowe w wysokości 21 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki inwestycjom zrealizowano wiele projektów, w tym powstanie Lokalnego Centrum Usług Społecznych, zrewitalizowano Stare Miasto oraz otoczenie dworca kolejowego.

Stowarzyszenie Integracja Na Plus wykorzystało swój projekt, by zapewnić lepszy dostęp do usług społecznych i opiekuńczych w miejscu zamieszkania i w sąsiedztwie. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym życiu mogą korzystać z pomocy Lokalnego Centrum Usług Społecznych. Ponadto, jeden z budynków został przebudowany i wyremontowany na mieszkania wspomagane, natomiast do Centrum zakupiono i wyposażono mikrobus.

Łączny budżet obu projektów wyniósł ponad 5,2 mln zł, z czego 4,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z UE. W ramach prac rewitalizacyjnych w Starym Mieście oraz okolicy nieczynnego dworca kolejowego wymieniono budynki mieszkalne, przebudowano ulice i zmodernizowano infrastrukturę podziemną. Ponadto wybudowano nowy plac zabaw dla dzieci oraz zagospodarowano brzeg rzeki Wietcisa, a w jednym z odnowionych obiektów powstało Centrum Wspierania Rodziny oferujące usługi asystenckie i opiekuńcze dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Tym samym, projekt rewitalizacji miasta został zrealizowany z sukcesem, pozwalając mieszkańcom odczuć wymierne korzyści. Nowa zabudowa oraz zmodernizowane ulice i infrastruktura przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, a dzięki Centrum Wspierania Rodziny, osoby narażone na ubóstwo i wykluczenia społeczne zyskały nowe możliwości.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM