Zdrowie i styl życia

Zdrowie w Europie: Zagwarantowanie wsparcia na lata 2021-2027

Powołanie komitetu sterującego w celu koordynacji wsparcia w ochronie zdrowia stanowi ważny krok w ramach Umowy Partnerstwa do spraw zdrowia na lata 2021-2027 zatwierdzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Komitet będzie odpowiadał za koordynację planów działań związanych z Polityką Spójności, aby wspierać programy krajowe i regionalne w zakresie zdrowia w nowej unijnej perspektywie finansowej. Do jego zadań należeć będzie m.in. przygotowanie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów w sferze zdrowia, akceptacja planów działania w tym sektorze oraz opracowanie strategii, która zapewni efektywną alokację środków unijnych. Co więcej, komitet będzie odpowiadał za prowadzenie polityki komunikacyjnej dotyczącej innych narzędzi wsparcia ochrony zdrowia.

Według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, komitet do spraw ochrony zdrowia w regionie został oficjalnie zainaugurowany. Łączna alokacja na realizację projektów w tym obszarze w latach 2014-2020 wyniosła 1 mld 583 mln zł, z czego do końca 2022 roku zostało wydane 1 mld 50 mln zł. Co więcej, na walce z COVID-19 przeznaczono 282 mln zł, co pozwoliło na uzyskanie wsparcia przez 41 podmiotów leczniczych.

Dane z komunikatu wskazują, że woj. małopolskie jest liderem w zakresie dostarczania usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego. Według danych z 2022 roku, ponad 3,3 mln mieszkańców Małopolski skorzystało z tego wsparcia. Kolejne miejsca na podium należały do województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie usługi zdrowotne w RPO dotarły odpowiednio do 1,8 mln i 1,3 mln osób.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM