Polityka i społeczeństwo

Wzrost liczby Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Wielkopolsce

Ponadto, Wielkopolska stworzyła szansę na współpracę międzygminną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Poza już istniejącymi ZIT-ami w aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej, program Funduszy Europejskich dla Wielkopolski wspiera teraz także obszary miejskie w Pile, Gnieźnie, Koninie, Lesznie, Kole i Turku.

Formuła ZIT-ów obejmuje wszystkie miasta średnie, które straciły swoje funkcje – wyznaczone w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz w strategiach rozwoju poszczególnych województw. W województwie wielkopolskim dostępne będą unijne środki na lata 2021-2027, które będą wykorzystywane w siedmiu ZIT-ach.

Partnerstwa o charakterze ZIT powinny opierać się na zaangażowaniu gmin oraz Strategii ZIT. Warunkiem ubiegania się o unijne środki z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 jest wspólny efekt projektów, który oznacza możliwość ponadgminnego korzystania z nowej infrastruktury lub realizację projektów adresowanych do mieszkańców z udziałem przynajmniej dwóch samorządów obszaru funkcjonalnego.

Komitet Monitorujący podjął decyzję o nałożeniu ograniczeń na realizatorów z obszarów ZIT, aby zapobiec sytuacji podwójnego dofinansowania lub zaburzeniu konkurencji. W szczególności chce uniknąć sytuacji, w której samorządy z obszarów objętych ZIT uzyskałyby nadmierne korzyści w postaci możliwości ubiegania się o tożsame środki z puli ogólnej programu.

W ramach nowego programu, ograniczona pula pieniędzy przeznaczona dla ZIT-ów będzie dostępna w wybranych obszarach wsparcia. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmują publiczne e-usługi, działania dotyczące adaptacji do zmian klimatu, infrastrukturę transportu miejskiego oraz wsparcie potencjału ZIT. Europejski Fundusz Społeczny zapewni wsparcie edukacyjne, usługi społeczne i zdrowotne oraz promocję integracji różnych grup społecznych.

W latach 2021-2027 rewitalizacja będzie stanowić jeden z instrumentów terytorialnych. W związku z tym, samorządy lokalne będą uchwalać programy rewitalizacji, które pełnić będą funkcję strategii terytorialnej (strategia IIT). Zarząd województwa będzie odpowiedzialny za sprawdzenie, czy program rewitalizacji, sporządzony zgodnie z ustawą, spełnia wszystkie wymagane elementy do strategii IIT. Jeśli program będzie pozytywnie zweryfikowany, zostanie wpisany do wykazu programów rewitalizacji woj. wielkopolskiego.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM