Polityka i społeczeństwo

Polsko-łotewska współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: Raport z rozmów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza:

Minister Robert Telus spotkał się z ministrem Łotwy Didzisem Šmitsem, aby omówić możliwe działania mające na celu złagodzenie skutków nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy i agresji Rosji wobec tego kraju wpływających na rynki rolne.

Inwestycje potrzebne

Ministrowie postanowili, że najwyższym priorytetem będzie zainwestowanie w rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, aby poprawić tranzyt produktów z Ukrainy. Przyjęli również, że należy wykorzystać potencjał portów bałtyckich, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Aby zapewnić Ukrainie uczciwe i bezpieczne warunki członkostwa w Unii Europejskiej, konieczne jest wypracowanie rozwiązań i narzędzi, które będą skuteczne w dłuższej perspektywie czasowej i zapewnią bezpieczeństwo żywnościowe krajowi.

Polska podkreśla, że problem z importem rolno-spożywczym z Ukrainy wymaga współpracy europejskiej i wypracowania długofalowych narzędzi na poziomie UE. Dodaje, że konieczny jest solidarny wysiłek, aby rolnicy z naszego regionu mogli konkurować z producentami z Ukrainy na uczciwych zasadach. Minister Robert Telus wyraził przekonanie, że przedłużenie środków zapobiegawczych na cztery zboża po 15 września 2023 roku to za mało, aby rozwiązać problem.

Polska postuluje, aby wspólnymi siłami ułatwić konkurencję w sektorze rolno-spożywczym na rynku europejskim. Minister Robert Telus zaznaczył, że samo przedłużenie środków zapobiegawczych na cztery zboża po 15 września 2023 roku nie rozwiąże problemu. Dlatego Polska wzywa do wypracowania trwałych narzędzi na poziomie UE, które umożliwią producentom z naszego regionu uczciwą konkurencję z producentami z Ukrainy.

Polska i Łotwa chcą współpracować w inwestycjach w sektorze przetwórstwa mleka i zbóż.

Minister Dzidzis Šmits zaznaczył, że Polska jest naturalnym partnerem dla krajów bałtyckich i zapewnia, że wspólne przedsięwzięcia przyniosą korzyści obu firmom i ich krajom.

Relacje między oboma krajami są coraz bliższe, co przekłada się na szereg wspólnych inicjatyw i projektów.

Minister Dzidzis Šmits wyraził nadzieję, że współpraca ta będzie z korzyścią dla obu stron.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM