Polityka i społeczeństwo

Pomoc dla regionalnych portów lotniczych – trzy lata dłużej

Komisja Europejska przedłużyła do 4 kwietnia 2027 r. możliwość udzielania finansowego wsparcia regionalnym portom lotniczym, które obsługują do 3 mln pasażerów rocznie.

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu okresu przejściowego, który pozwala państwom członkowskim na udzielanie pomocy finansowej na sfinansowanie kosztów operacyjnych regionalnych portów lotniczych obsługujących do 3 mln pasażerów, do dnia 4 kwietnia 2027 roku. Co więcej, wyjątkowy system dla portów lotniczych, które rocznie obsługują maksymalnie 700 tys. pasażerów, został przedłużony o trzy lata.

„Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły wspierać regionalne porty lotnicze, tak aby te miały możliwość pokrycia kosztów i realizowania rentownej działalności” – wskazano w komunikacie KE.

Komisja podjęła decyzję o przedłużeniu terminu wygaśnięcia okresu przejściowego dla pomocy dla portów lotniczych do dnia 31 marca 2026 r. w celu umożliwienia wsparcia dla sektora lotnictwa w trudnym okresie. Przedłużenie ma umożliwić portom lotniczym skorzystanie z pomocy publicznej w celu przezwyciężenia skutków pandemii i kryzysu energetycznego.

Komisja Europejska udziela dodatkowego wsparcia sektorowi lotniczemu, przedłużając okres przejściowy, w którym pomoc dla portów lotniczych będzie uznawana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Ma to na celu umożliwienie portom lotniczym korzystania z pomocy publicznej w celu przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa i kryzysu energetycznego. Po zakończeniu okresu przejściowego, który został przedłużony do 31 marca 2026 r., wytyczne z 2014 r. będą w pełni obowiązywać.

Operatorzy portów lotniczych odczuwają znaczny wzrost kosztów energii, co znacząco obniża przychody i wpływa na rentowność portów regionalnych. W rezultacie może dojść do zamknięcia niektórych portów, co ma szkodliwy wpływ na połączenia lotnicze w całej Unii Europejskiej.

Uczestnicy konsultacji publicznych, które odbyły się od maja do czerwca 2023 r., przychylnie przyjęli propozycję przedłużenia okresu przejściowego. Uznali oni, że jest to niezbędne, aby złagodzić skutki pandemii koronawirusa na zdolności portów lotniczych do pokrywania wszystkich kosztów.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM