Zdrowie i styl życia

Mrg.farm: Nowy wygląd reklam wyrobów medycznych

1 lipca wchodzi w życie nowy zakaz, który zabrania wykorzystywania wizerunku i autorytetu lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych zawodów medycznych w reklamach wyrobów medycznych. Okres przejściowy dotyczący tych wymogów został zakończony 30 czerwca.

Wystawienie reklamy wyrobu medycznego niezgodnego z nowymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych może skutkować karą finansową w wysokości nawet 2 mln złotych. Nowe regulacje w tym zakresie obowiązują od 1 stycznia 2020 roku, jednak w celu ułatwienia przestrzegania ich postanowień, wprowadzono okres przejściowy, który dobiegł końca 30 czerwca. Oznacza to, że od 1 lipca wszystkie firmy są zobowiązane do przestrzegania wprowadzonych zmian.

Od 1 lipca zdecydowanie zmienią się autorytety wykorzystywane w reklamach wyborów medycznych. Przedstawiciele zawodów medycznych i aktorzy im udający już nie będą pojawiać się w reklamach. To oznacza, że zniknie widok lekarzy reklamujących pastylki na gardło czy krople do uszu.

Przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych zostały zmienione od 1 stycznia 2021 roku. Mimo to, lekarze nadal są wykorzystywani w reklamach tego typu produktów, co ma wpływ na ich wiarygodność. Z uwagi na to, ważne jest, aby konsumenci wiedzieli, jakie są aktualne zasady dotyczące tego rodzaju reklam.

„Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości nie może wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, ze wykonują taki zawód” – brzmi art. 55 ustawy o wyrobach medycznych.

Od 1 lipca tego roku, tworzenie reklamy wyrobu musi być zrozumiałe i prosto wyjaśnione dla konsumenta. Także język medyczny i naukowy, jak również odniesienia do badań naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych, musi być dostępny i zrozumiały dla każdego.

Reklama wyrobu medycznego nie powinna również sugerować, że jego użycie może wyeliminować wszelkie zagrożenia związane z zdrowiem lub życiem. Zabronione jest także nakłanianie dzieci do zakupu wyrobu lub sugerowanie, że jego użycie jest konieczne dla ich bezpieczeństwa. Reklama wyrobu medycznego musi również być zgodna z prawdą co do wymagań dotyczących konserwacji, serwisu, przeglądów, regulacji, kalibracji itp.

Reklama to nie tylko telewizja, prasa i radio. Dzisiaj wykorzystuje się wiele innych form dotarcia do potencjalnych klientów. Ustawa określa, jakiego rodzaju działalność zalicza się do reklamy, a jej zasady przypisuje wszystkim, którzy sprzedają produkty, w tym optykom, salonom urody i kosmetycznym. Reklamowanie usług może dotyczyć nie tylko zamieszczania ofert w tradycyjnych mediach, ale również prezentowania produktów w czasie spotkań z potencjalnymi klientami.

Od 1 lipca nowe przepisy dotyczące reklamy w sieci wprowadzają szczególne wymogi dotyczące influencerów. Osoby te, wydając publiczne opinie na temat produktów, jeśli uzyskują z tego tytułu korzyści, muszą wyraźnie informować o tym, że dana wypowiedź ma charakter reklamowy i jest wymagana zgodnie z przepisami prawa.

Ustawodawca przewidział też możliwość sponsorowania influencerów, jednak pod warunkiem, że celem takiego działania jest wyłącznie promowanie wyrobów. W tym kontekście influencerzy muszą właściwie oznaczyć treści sponsorowane, aby wyraźnie wskazać czytelnikom, że ich posty są sponsorowane.

Różnicą pomiędzy reklamą, a katalogami handlowymi lub listami cenowymi jest to, że te drugie zawierają tylko nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfikację techniczną. Natomiast reklamy są tworzone w celu przyciągnięcia uwagi potencjalnych klientów. Natomiast informacje umieszczane na opakowaniach i dołączane do ich wyrobów, są wymagane przez przepisy prawa, a nie stanowią one formy reklamy.

Pierwszy paragraf:

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 19 marca 2023 r. ustanawia podstawowe zasady w zakresie reklamy wyrobów medycznych. Więcej szczegółów dotyczących tego tematu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. dotyczącym reklamy wyrobów medycznych.

Drugi paragraf:

W celu pełnego zrozumienia zasad dotyczących reklamy wyrobów medycznych, należy zapoznać się z Ustawą z dnia 19 marca 2023 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. Ustawa określa ogólne przepisy, natomiast rozporządzenie wprowadza szczegółowe wymogi.

„Rozporządzenie określa dane, które ma zawierać reklama oraz sposób prezentowania reklamy. Rozporządzenie w szczególności określa ostrzeżenia, którymi musi być opatrzona reklama kierowana do publicznej wiadomości oraz zasady prowadzenia reklamy na kanałach społecznościowych, w tym również przez tzw. influencerów” – wskazuje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

1. Ustanowiony organ będzie zajmował się egzekwowaniem przestrzegania przepisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych.

2. Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących reklamy wyrobów medycznych będą kontrolowane przez odpowiednie organy.

3. Aby zapewnić przestrzeganie nowych wymogów, tworzona jest nowa instytucja do nadzoru nad reklamami produktów medycznych.

4. Od teraz wszelkie reklamy wyrobów medycznych będą musiały być zgodne z wytycznymi określonymi przez organ właściwy do ich nadzoru.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM