Biznes i finanse

Andersen Global rozszerza swoją obecność w Brazylii: Nowe partnerstwa wspierają globalną strategię rozwoju

Polskie Towarzystwo Gospodarcze zaleca sukcesywne zmniejszanie obciążeń pozapłacowych dla pracodawców, szczególnie poprzez umożliwienie mikro i małym przedsiębiorcom opłacania jednolitej, ryczałtowej składki na ubezpieczenia społeczne, obliczonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Składka ta byłaby opłacana bezpośrednio do urzędu skarbowego, który następnie rozprowadzałby ją do innych instytucji, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Andersen Global wzmacnia swoją obecność w Brazylii, uzyskując dostęp do szerokiego zakresu usług dzięki zawarciu umowy o współpracy z Apsis, renomowaną i niezależną firmą rzeczoznawczą z oddziałami w Rio de Janeiro, São Paulo i Belo Horizonte.

Renata Monteiro, partnerka zarządzająca, cieszy się 45-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem, liczącym 130 specjalistów z wielu dziedzin. W tym czasie udało się osiągnąć sukcesy w obszarze rzeczoznawstwa, w tym fuzji i przejęć, due diligence, zarządzania środkami trwałymi, wyceny aktywów materialnych i niematerialnych oraz wydawania opinii o zgodności warunków transakcji.

„Nasz model biznesowy zakłada priorytetowe traktowanie relacji z klientem oraz wiarygodność w celu dostarczania spersonalizowanych rozwiązań klientom na szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym – powiedziała Renata. – Dzięki ścisłej współpracy z firmami członkowskimi i współpracownikami Andersen Global będziemy w dalszym ciągu wykorzystywać globalne zasoby w celu świadczenia najlepszej w swojej klasie, nieprzerwanej obsługi na rzecz klientów oraz do zachowania przewagi konkurencyjnej na rynku”.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze proponuje redukcję składek na szeroko rozumiane ubezpieczenia społeczne poprzez wprowadzenie dla mikro- i małych przedsiębiorców jednolitej, ryczałtowej składki na ubezpieczenia społeczne wyliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia a

„Pod kierownictwem Renaty powstała nie tylko konkurencyjna, wpływowa praktyka na brazylijskim rynku, ale również solidna kultura zespołu, która w połączeniu z zaangażowaniem na rzecz klientów uplasowała firmę pośród wiodących niezależnych rzeczoznawców w Brazylii. Zespół Apsis podjął intensywne działania wraz z naszymi brazylijskimi współpracownikami, podzielając przy tym wartości naszej globalnej organizacji, co stanowi zapowiedź wypracowania solidnej synergii z naszymi firmami członkowskimi i współpracownikami” – dodał Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Global został założony w 2013 r. z inicjatywy amerykańskiej firmy członkowskiej Andersen Tax LLC i jest dziś międzynarodowym stowarzyszeniem składającym się z odrębnych prawnie i niezależnych firm członkowskich, które dysponują 14 000 specjalistami z zakresu prawa i podatków z całego świata. Obecnie, dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom, Andersen Global obecny jest w ponad 400 lokalizacjach na całym świecie.

Niniejsze zawiadomienie zostało przetłumaczone wyłącznie w celu ułatwienia jego zrozumienia. Oficjalna wersja zawiera tekst oryginalny w języku źródłowym, którego należy się trzymać w przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących skutków prawnych.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM