Biznes i finanse

Wspieranie przedsiębiorczości – Polskie Towarzystwo Gospodarcze dla lepszej sytuacji przedsiębiorców na rynku pracy

Polskie Towarzystwo Gospodarcze widzi konieczność systematycznego obniżania obciążeń pozapłacowych dla pracodawców, przede wszystkim poprzez zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne. W tym celu proponuje się wprowadzenie ryczałtowej składki, opartej na minimalnym wynagrodzeniu, dla mikro i małych przedsiębiorstw. Pracodawca opłacałby tę składkę bezpośrednio do urzędu skarbowego, który następnie przekazywałby ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W kwestiach podatkowych, przywrócenie karty podatkowej jako formy rozliczania przedsiębiorców będzie owocnym udogodnieniem dla prowadzenia działalności gospodarczej. PTG uważa, że takie uproszczenie pozwoli zachęcić więcej osób do podpisywania umów o pracę, dzięki czemu pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenia.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze postuluje o zmniejszenie biurokracji związanej z zatrudnianiem pracowników oraz umożliwienie większej elastyczności w okresie wypowiedzenia oraz przesłankach rozwiązywania umów o pracę. Powinny one być dostosowane odpowiednio do potrzeb pracodawcy, uwzględniając jego uprawnienia i wymagania.

Wolna wola przedsiębiorców powinna być najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, jakie rozwiązania będą stosowane w ich działalności gospodarczej. Powinni mieć oni możliwość wyboru między dotychczasowym systemem a nowymi regulacjami, co pozwoli na stworzenie atmosfery konkurencji i zapewni możliwość wyboru najlepszych, optymalnych rozwiązań dla większości przedsiębiorców.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze wzywa rząd do reformy szkolnictwa zawodowego, aby zapobiec problemom na rynku pracy, wśród których występuje brak wykwalifikowanych pracowników oraz niskie zarobki w ofertach pracy. Takie zaniedbania mają destrukcyjne skutki społeczno-ekonomiczne – w tym niekontrolowany napływ taniej siły roboczej, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM