Zdrowie i styl życia

Korzyści płynące z wyższej składki zdrowotnej

Według ostatnich badań, jedynie 1/3 respondentów jest przeciwna podwyższeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Większość respondentów jest skłonna zgodzić się na taką zmianę, jeśli będzie ona proporcjonalnie związana z poprawą jakości usług medycznych. Oznacza to, że Polacy są w stanie zaakceptować wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale w zamian oczekują lepszej jakości opieki medycznej.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zleciła SW Research przeprowadzenie badania w formie wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Łącznie wzięło w nim udział 1026 osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, reprezentujących całą populację Polski. Badanie przeprowadzono w dniach 14-26 czerwca.

Badanie zdecydowanie wskazuje, że zadowolenie z ochrony zdrowia jest minimalne, z nieco ponad 73% respondentów udzielających odpowiedzi negatywnej. Ponadto 80% badanych uważa, że system powinien otrzymywać więcej funduszy na leczenie pacjentów. Jest to jasny sygnał, że zarówno jakość usług medycznych, jak i dostępność do nich muszą zostać zwiększone.

Wyniki badania wskazują na niski poziom zaufania badanych do zarządzających polskim systemem opieki zdrowotnej. Z pytania „Czy zgadza się Pan/i z twierdzeniem, że polska ochrona zdrowia działałaby lepiej, gdyby składka zdrowotna była wyższa?” ponad połowa odpowiedziała „nie”, zaledwie 23,5% ankietowanych zadeklarowało „tak”, natomiast pozostałe 28% respondentów nie miało zdania na ten temat.

Ogółem 49 proc. ankietowanych jest skłonnych do płacenia wyższych składek zdrowotnych, jeśli w zamian za to zostaną wprowadzone zmiany, które skrócą kolejki i poprawią dostęp do specjalistów. Najważniejszym priorytetem okazał się dostęp do specjalistów – aż 80 proc. respondentów wyraziło takie przekonanie.

W przeprowadzonym w kwietniu 2021 roku badaniu zleconym przez Federację Przedsiębiorców Polskich, respondentów pytano o ich postrzeganie systemu opieki zdrowotnej oraz potrzebę jego dofinansowania, co wzbudziło niemal identyczne odpowiedzi jak w poprzednim tego typu badaniu. Większość ankietowanych zadeklarowała chęć dopłacenia dodatkowej składki zdrowotnej, w wysokości średnio 50 zł, jeśli miałoby to zapewnić lepszą opiekę medyczną.

Sondaż CBOS z 2020 roku wykazał, że mieszkańcy Polski często korzystają z opieki medycznej. Z badań wynika, że osoby lepiej wykształcone, mieszkające w większych miastach, oraz kobiety chętniej udają się po pomoc do lekarza. Dotyczy to zarówno osób starszych (powyżej 65 roku życia), jak i młodych dorosłych w wieku 25-44 lat. W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wiele osób korzysta z opieki medycznej zgodnie z własnymi potrzebami.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM