Polityka i społeczeństwo

Nowe możliwości gospodarcze dla Polski i Korei: efekty współpracy MRiT

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza dzisiejsze porozumienie o współpracy w zakresie handlu i inwestycji.

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, oraz Chang-Yang Lee, minister handlu, przemysłu i energii Korei, podpisali kluczowe postanowienia dotyczące wymiany handlowej, promocji inwestycji i współpracy przemysłowej.

Dzisiejsze porozumienie jest kamieniem milowym w naszych relacjach. Korea jest ważnym partnerem Polski, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii. Za pięć lat obchodzimy 10. rocznicę podpisania partnerstwa strategicznego, dlatego tak ważne jest, abyśmy wspólnie podjęli działania mające na celu usuwanie barier w handlu i wzmacnianie współpracy. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapewnia, że nadal będziemy dążyć do wzmacniania naszej współpracy.

„Koreańskie inwestycje w Polsce są niezwykle ważne, czego dowodzi fakt, że w naszym kraju działa ponad 600 firm z kapitałem koreańskim – powiedział wiceminister Grzegorz Piechowiak. Jest to jeden z głównych partnerów gospodarczych zza granicy”.

W trakcie Forum Gospodarczego Korea-Polska, pod przewodnictwem prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydenta Republiki Korei Yoon Suk-Yeol, przedstawiciele MRiT uczestniczyli w wielu rozmowach plenarnych. Minister Waldemar Buda oraz wiceminister Grzegorz Piechowiak brały także udział w spotkaniu, które było współorganizowane przez PAIH, Federację Przemysłu Koreańskiego i KOTRA Warsaw.

Niniejsze porozumienie w zakresie współpracy w dziedzinie handlu i inwestycji ma na celu wzmocnienie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Koreą. Szczegółowe obszary współpracy obejmują wymianę handlową, promocję inwestycji oraz współpracę przemysłową. W celu koordynacji działań w poszczególnych obszarach powołane zostaną specjalne grupy robocze, których składy będą uwzględniać przedstawicieli administracji rządowej, a w razie potrzeby także przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji. Nadzór nad współpracą obejmą polskie i koreańskie ministerstwa.

Aby wzmocnić skuteczność współpracy, Ministerstwa zobowiązują się do wspólnych działań mających na celu ograniczenie barier handlowych oraz konsultacji w zakresie współpracy gospodarczej. Obydwie strony zobowiązują się do współpracy w celu wzmocnienia wzajemnych relacji handlowych i inwestycyjnych.

Rok współpracy polskich i koreańskich firm

Minister rozwoju i technologii Waldemar Budai oraz minister handlu, przemysłu i energii Korei Chang-Yang Lee wspólnie podpisali ponad 30 porozumień o współpracy pomiędzy polskimi i koreańskimi firmami oraz instytucjami. Uroczystość zaświadczyła o umacnianiu współpracy obu krajów, w wyniku czego rok 2021 będzie wyjątkowym czasem na ścieżce do współpracy.

Udział polskich i koreańskich przedstawicieli w Forum Gospodarczym Korea-Polska

Minister Waldemar Buda i wiceminister Grzegorz Piechowiak współtworzyli Forum Gospodarczym Korea-Polska, które zostało zorganizowane przez PAIH, Federację Przemysłu Koreańskiego i KOTRA Warsaw. Wydarzenie skupiało się na polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej. Przedsięwzięcie połączyło polskie i koreańskie środowiska biznesowe, a także władze obu państw. Szanowni Goście Honorowi: Prezydent Republiki Korei Yoon Suk-yeol oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wzięli również udział w Forum.

Polsko-koreańska współpraca gospodarcza stanowi ważną część polskiej gospodarki. Obroty handlowe między Polską a Republiką Korei w 2022 roku osiągnęły rekordowy poziom 10 miliardów dolarów. Ponadto, Koreański Kapitał Bezpośredni (BIZ) w Polsce wzrósł do poziomu 4,5 miliarda dolarów na koniec 2021 roku i stanowi ważny czynnik wzrostu gospodarczego dla Polski.

Współpraca gospodarcza między Polską a Republiką Korei opiera się na wzajemnym zaufaniu i wymianie wiedzy. Polska inwestycja w koreańskie technologie w zakresie informatyki, przemysłu i transportu ma na celu wzmocnienie i ulepszenie obu gospodarek. Współpraca ta jest korzystna dla obu stron i ma na celu wzmocnienie stosunków międzynarodowych.

Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść. Wszystkie komunikaty publikowane na stronie PAP SA są prezentowane bez zmian w porównaniu do ich oryginalnej formy dostarczonej przez nadawcę. Wszelkie przepisy określone w artykule 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe pozostają w mocy.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM