Biznes i finanse

Inwestuj w Fundusze Kapitałowe i Ciesz się Korzystnymi Zmianami Podatkowymi

Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, znana jako Slim VAT 3, wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Zmiany te będą miały również wpływ na ustawę o PIT. Według Prawo.pl, korzyścią z tej nowelizacji będzie możliwość rozliczenia dochodu lub straty z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodem lub stratą z innych inwestycji, takich jak akcje. W rezultacie, może to skutkować obniżeniem wysokości podatku do zapłaty.

Inwestorzy indywidualni, lokujący swój kapitał w funduszach kapitałowych, mogą skorzystać z nowych zasad opodatkowania, wyjaśnia Jakub Sobieski, aplikant radcowski i starszy konsultant w ALTO.

„Przepisy umożliwią rozliczenie dochodu lub straty z inwestycji w fundusz z dochodem lub stratą z innych inwestycji, np. w akcje, co w skali całego roku może zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty” – wyjaśnia Jakub Sobieski na łamach Prawo.pl.

Polskie prawo podatkowe nie daje obecnie inwestorom możliwości kompensowania zysków z inwestycji w fundusze kapitałowe ze stratami ze sprzedaży akcji. Dochody z tych inwestycji są opodatkowane ryczałtowo, a podatek pobierany jest przez samego funduszu. Z kolei podatek od zbycia akcji rozliczany jest na zasadach ogólnych przez inwestora. W przypadku inwestycji zagranicznych, inwestor musi sam rozliczyć podatek. W związku z tym, nie ma możliwości skompensowania strat i zysków między tymi dwoma rodzajami inwestycji.

Od stycznia 2024 r. inwestorzy będą musieli samodzielnie uwzględniać dochody i straty z funduszy kapitałowych w deklaracji podatkowej PIT-38. To z kolei oznacza, że instytucje finansowe, które wypłacają świadczenia, nie będą już zobowiązane do poboru zryczałtowanego podatku. Utrzymanie dobrego zrozumienia obowiązujących przepisów i jasnego ich stosowania jest kluczem do prawidłowego rozliczania się z podatku dochodowego.

„Nowe zasady opodatkowania oznaczają jednocześnie dodatkowe obowiązki dla instytucji finansowych, zarówno dla funduszy i zarządzających nimi TFI, jak i dla zakładów ubezpieczeń. Wypłaty związane z umorzeniem tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych będą wiązały się bowiem z obowiązkiem wystawienia na rzecz klientów informacji PIT-8C, w których wykazane zostaną dane dotyczące przychodów i kosztów z inwestycji” – mówi Jakub Sobieski w serwisie Prawo.pl.

Od 2024 roku, inwestorzy będą mieć do czynienia z zmianami w podatkach dochodowych. Zmiany mają dotyczyć zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Nowe regulacje będą przewidywać wprowadzenie m.in. zmian w zakresie limitów odpisów na cele inwestycyjne, a także zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych.

Konieczność dostosowania się do nowych regulacji wymusi na inwestorach zaktualizowanie swoich strategii inwestycyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne korzyści, jakie może przynieść szybsze wdrożenie nowych przepisów.

Poprzez aktywne korzystanie z nowych regulacji, inwestorzy będą w stanie zoptymalizować swoje zyski. Zmiany w podatkach dochodowych stanowią także szansę na zmniejszenie obciążeń fiskalnych i zwiększenie wpływów podatkowych.

Dlatego też, inwestorzy powinni zapoznać się z nowymi przepisami i przygotować się na zmiany, aby móc korzystać z nowych możliwości i zarządzać swoimi inwestycjami w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie.

Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że przepisy wchodzą w życie już od roku 2024. Czas jest więc najwyższy, aby zapoznać się z nowymi regulacjami i wdrożyć je w swoich strategiach inwestycyjnych.

Dzięki wprowadzeniu zmian w podatkach dochodowych, inwestorzy będą mieli dostęp do nowych możliwości i szans, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał inwestycyjny. Warto więc poświęcić czas na zapoznanie się z nowymi przepisami i wdrożyć je we własnych strategiach inwestycyjnych.

Od 2024 roku, inwestorzy będą musieli dostosować się do nowych przepisów podatkowych. Niezbędne będzie także dokonanie zmian w strategiach inwestycyjnych, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące ze zmian. Aby tego dokonać, konieczne jest dokładne zapoznanie się z nowymi regulacjami i wdrożenie ich w strategiach inwestycyjnych.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM