Biznes i finanse

MONNARI TRADE SA (4/2022) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok.

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., w którym Spółka informowała o terminach przekazania raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok, który został ustalony na 29 kwietnia 2021 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok został wyznaczony na dzień 2 maja 2022 r.

Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM