Polityka i społeczeństwo

Pozostajemy czujni: Muzeum Wojska Polskiego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających

Muzeum Wojska Polskiego z dużym zainteresowaniem obserwuje trwający protest pracowników firmy Mar-Bud.

Realizacja projektu budowy Pawilonu Południowego i innych elementów infrastruktury nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego odbywała się w ramach konsorcjum złożonego z IDS-BUD S.A. (lidera konsorcjum) oraz Mar-Bud.

Syndyk Spółki IDS-BUD podjął decyzję o jej upadłości w związku z niepowodzeniami finansowymi na innych inwestycjach. W rezultacie firma Mar-Bud utraciła możliwość otrzymywania zapłaty za wykonane usługi budowlane po przejęciu aktywów przez Syndyka.

Dzięki przestrzeganiu Prawa zamówień publicznych, MWP przejęło obowiązek bezpośrednich płatności wynagrodzeń dla wielu podwykonawców. Do tej pory MWP skutecznie zweryfikowało i wypłaciło wynagrodzenia dla ponad stu z nich.

MWP pragnie pomóc spółce Mar-Bud w jej trudnej sytuacji finansowej poprzez zastosowanie szybkiej i niedrogiej procedury przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, by rozpatrzyć jej roszczenia finansowe.

Muzeum Wojska Polskiego pozytywnie odpowiedziało na postulaty Mar-Budu dotyczące waloryzacji wynagrodzenia i zaproponowało wprowadzenie dodatkowych środków finansowych na udokumentowany wzrost kosztów materiałów budowlanych. Po przeprowadzeniu mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii RP, postanowienia zostały przyjęte przez obie strony.

Muzeum Wojska Polskiego uznało niektóre roszczenia Wykonawcy, jednak istnieją wątpliwości co do dostatecznego udokumentowania pozostałych roszczeń. Aby rozwiązać ten spór, sprawa została skierowana do Sądu Polubownego przy Prokuratorii RP. Ponadto, niezależna firma będzie wykonywać ekspertyzę, która oceni rzeczywiste wartości szkód zgłaszanych przez firmę Mar-Bud.

Protest przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej i działania podjęte przez Mar-Bud były próbą wywarcia presji na Muzeum, aby wypłaciło dodatkowe wynagrodzenie przed rozstrzygnięciami Sądu Polubownego przy Prokuratorii RP, podczas gdy trwa tam dobrowolne rozstrzyganie sporów.

21 lipca o godzinie 12:00 rozpocznie się spotkanie stron w Sądzie Polubownym Prokuratorii Generalnej, które będzie częścią trwającego postępowania polubownego.

Wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane i opublikowane w oryginale bez wprowadzania jakichkolwiek zmian przez PAP SA. Nadawca jest odpowiedzialny za ich treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM