Polityka i społeczeństwo

Ochrona prawa do bezpiecznej pracy – skuteczne zażalenie Prokuratury Krajowej w sprawie kopalni Turów

Prokuratura Krajowa ogłasza, że Naczelny Sąd Administracyjny dzisiaj (18 lipca 2023 r.) uznał zażalenie Prokuratury Krajowej w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej w sprawie kopalni Turów. Zdaniem prokuratury brak było wystarczających dowodów na to, że wykonanie decyzji spowoduje trudne, a nawet nieodwracalne szkody w środowisku.

Dzisiaj (18 lipca 2023 r.) Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do zażalenia Prokuratury Krajowej i uznał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie wystarczająco uzasadnił swoją decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej w sprawie kopalni Turów. Prokuratura stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów na to, że wykonanie decyzji spowoduje trudne, a nawet nieodwracalne szkody w środowisku.

Postanowieniem z końca maja br., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która miała dotyczyć wydobycia węgla.

Prokuratura Krajowa nie pozostając obojętna na tę decyzję wystąpiła z zażaleniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie postanowienia ws. Turowa. Wskazując na ewentualne naruszenia przepisów postępowania, prokurator zauważył, że Sąd nie wyjaśnił w jaki sposób dalsze wydobycie węgla mogłoby skutkować poważnymi szkodami dla środowiska i uszczerbkiem w mieniu. Pomimo wątpliwości, Sąd odrzucił wnioski strony powodowej o udzielenie ochrony tymczasowej.

W swoim zażaleniu prokurator zwrócił uwagę, że sprawa ma istotne znaczenie społeczne, gdyż dotyczy potencjalnego zatrudnienia kilku tysięcy osób. Pomimo tego sąd miał postępować w tajemnicy, co rodzi wątpliwości co do jego przejrzystości.

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny wyraził zgodę na zażalenia skierowane w tej sprawie przez Prokuraturę Krajową, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Rzecznik prasowy sądu potwierdził tę informację.

NSA wyraźnie wskazał, że WSA w Warszawie powinno brać pod uwagę wszelkie następstwa wynikające z podjętej decyzji, aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie interesów stron postępowania, a także interesu publicznego. Rzecznik NSA podkreślił, że „w tej sprawie sąd wojewódzki nie wykonał należytej oceny wszystkich wniosków skarżących i argumentów inwestora oraz organu”. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził swoje niezadowolenie wobec bardzo lakonicznego uzasadnienia postanowienia WSA.

NSA zaznaczył, że choć WSA przedstawił szerokie argumenty dotyczące ochrony środowiska, nie zostały one zastosowane w okolicznościach kopalni Turów. Oznacza to, że nie pogłębiono bardziej ich znaczenia w kontekście rozstrzygnięcia konkretnego postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że Konstytucja RP ustanawia zasadę zrównoważonego rozwoju, a także obowiązek ochrony środowiska, a jednocześnie wskazuje, że bezpieczeństwo energetyczne jest również wartością konstytucyjną, gdyż stanowi jeden z elementów gwarantujących niezawisłość państwa oraz bezpieczeństwo obywateli. Prokuratura Krajowa wspomniała o tym w swoim zażaleniu.

NSA uznaje, że WSA nie wziął pod uwagę wszystkich wyznaczników, które powinny być brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji o wstrzymaniu wydobycia. Przy rozstrzyganiu tej sprawy, sąd wojewódzki nie zastosował w pełni zasady proporcjonalności, zakładanej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

PAP SA nie zmienia treści komunikatów publikowanych w serwisie. Odpowiedzialność za ich zawartość ponosi ich nadawca, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM