Biznes i finanse

Bezpieczne wykorzystanie energii jądrowej w Polsce – początek nowej ery

Współczesna gospodarka wymaga coraz większego wsparcia finansowego w dziedzinie badań i rozwoju. Według raportu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, blisko 12,6 mld zł duże przedsiębiorstwa wydają na te cele. Pomimo postępów w tej dziedzinie, środki przyznawane firmom pozostają stosunkowo niewielkie.

Ministerstwo Infrastruktury ma przyjemność ogłosić uchwalenie programu wieloletniego, finansowanego przez rząd, który zapewnia strategiczne inwestycje na Pomorzu. Planowane projekty obejmują budowę nowej linii kolejowej, nowej drogi krajowej i konstrukcji morskiej do rozładunku (MOLF). Łączna wartość tych inwestycji wynosi ponad 4,7 mld zł. Porozumienie, regulujące współpracę przy budowie MOLF, zostało podpisane 19 lipca 2023 roku przez Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Urząd Morski w Gdyni.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk wspomniał, że budowa elektrowni jądrowej jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi polski sektor energetyczny w ciągu następnych kilku lat. Aby zrealizować tę wielką inwestycję, konieczne jest stworzenie infrastruktury towarzyszącej, którą będą nowa linia kolejowa, nowa droga krajowa oraz konstrukcja morska MOLF, służąca do wyładunku elementów do budowy elektrowni transportowanych drogą morską. Minister Adamczyk docenił wysiłek Urzędu Morskiego w Gdyni, który w ostatnich latach przeprowadził m.in. budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, wyraziła przekonanie, że dzięki zaangażowaniu Urzędu Morskiego w Gdyni oraz wsparciu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, budowa konstrukcji MOLF, będącego kluczowym elementem infrastruktury towarzyszącej, zostanie zrealizowana zgodnie z planem. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki decyzji rządu o powołaniu programu wieloletniego umożliwiającego sfinansowanie infrastruktury towarzyszącej dla elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni został powołany jako główny odpowiedzialny za wybudowanie nowej konstrukcji morskiej przy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Porozumienie ustanawia szczegółowe wytyczne techniczne, a także określa podział obowiązków oraz wskazuje kolejność prac przygotowawczych, administracyjnych, a także budowy, aby zapewnić skuteczną realizację projektu.

Konstrukcja elektrowni jądrowej pozwala na transportowanie największych elementów drogą morską, w tym w szczególności ładunków ponadnormatywnych, takich jak zbiornik reaktora, wytwornica pary i innych modułowych elementów oraz wyposażenia elektrowni. Dzięki temu docelowa lokalizacja na Pomorzu będzie wyposażona w materiały budowlane, a następnie w bezpieczną eksploatację tego obiektu.

„Realizacja przez Urząd Morski w Gdyni konstrukcji morskiej jest ważnym elementem w zakresie planowanej budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Projekt ten w połączeniu z nową drogą dojazdową i modernizacją połączeń kolejowych, będzie miał pozytywny wpływ na rozwój regionu i jakość usług transportowych oferowanych mieszkańcom i turystom – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.”

Nasz Urząd Morski w Gdyni ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu i utrzymywaniu konstrukcji hydrotechnicznych, w tym obiektów infrastruktury portowej. W przypadku planów budowy elektrowni jądrowej w województwie pomorskim, nasze prace będą skierowane na zbudowanie konstrukcji morskiej, która umożliwi rozładunek towarów z dostawcami w pobliżu budowy elektrowni. Przy tej konstrukcji będą cumować statki z elementami wyposażenia elektrowni jądrowej. To rozwiązanie będzie tańsze, niż budowa fabryki w zapleczu elektrowni. Cieszymy się, że nasz potencjał został wykorzystany do realizacji kolejnej ważnej inwestycji dla polskiej gospodarki, jaką jest budowa elektrowni jądrowej. Po zakończeniu budowy elektrowni, konstrukcja morska zostanie tam na stałe, wzbogacając hydrotechniczną infrastrukturę wybrzeża Polski – mówi Wiesław Piotrzkowski, szef Urzędu Morskiego w Gdyni.

Rząd Pomorza przedstawił program wieloletni, mający na celu wsparcie finansowe strategicznych inwestycji energetycznych, a także tras dostaw materiałów dla tych inwestycji. Program ten skoncentrowany jest na poprawie infrastruktury drogowej, usługach edukacyjnych i służbie zdrowia w tych samorządach, w których te inwestycje są realizowane. Przyjazne warunki programu, w tym jego zakres terytorialny, będą uzgadniane pomiędzy rządem a samorządami oraz inwestorami.

PAP SA wspiera publikowanie komunikatów bez wprowadzania do ich treści zmian, zgodnie z formą dostarczoną przez nadawcę. Przypominamy, że odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, w zgodzie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM